Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  פתיחת תיק גירושין מקוון – כיצד?

  זוגות רבים המעוניינים להתגרש, כלל לא יודעים מהן הפעולות שהם צריכים לעשות כדי לפתוח תיק גירושין. ניתן לפתוח תיק גירושין במספר דרכים, ובשנים האחרונות נוספה עוד דרך לעשות כן: באופן מקוון. במאמר זה אסביר כיצד נעשית פתיחת תיק גירושין מקוון.

  תוכן עניינים

  סדר הפעולות בפתיחת תיק גירושין מקוון

  אדם המעוניין לפתוח תיק גירושין מקוון צריך לשלם אגרה. כיום, האגרה היא בסך 387 ₪ וניתן לשלמה בתשלום מאובטח, באמצעות כרטיס אשראי. לאחר תשלום האגרה, יש למלא את הטופס המתאים (הנחיות לפתיחת תיק גירושין והכרוך בגירושין/כתב תביעה/פתיחת תיק גירושין בהסכמה/הצהרת פרטים בתביעה למזונות) עם פרטי התיק.

  לאחר מילוי הטופס המתאים עם פרטי התיק, יש למלא את פרטי הצדדים (קרי, בני הזוג המתגרשים), ולצרף את אותו הטופס עם פרטי התיק, שזה עתה מולא, צילום של תעודות הזהות של הצדדים כולל ספח, ואסמכתא לכך שהאגרה שולמה. בנוסף, אם אחד מבני הזוג, או שניהם, מיוצגים על ידי עורך דין, יש למלא גם את הנתונים האלו. לאחר שכל המסמכים אותם ציינתי מוגשים, הבקשה מגיעה למזכירות בתי הדין, שמשיבה תוך ימים בודדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם היתרונות בפתיחת תיק גירושין מקוון?

   אחד מהיתרונות המרכזיים בפתיחת תיק גירושין מקוון הוא שפתיחת תיק גירושין באופן מקוון חוסכת זמן רב. היא מייתרת את הצורך בנסיעות למקומות שונים, וכן בקיום שיחות טלפוניות עם גורמים שונים.
   יתרון נוסף בפתיחת תיק גירושין מקוון הוא שבהליך מקוון לא ניתן להתקדם אם ישנם טפסים או נתונים שממתינים למילוי. בכך, בפתיחת תיק גירושין מקוון לא קיימת אפשרות שמגיש הבקשה דילג על שלב בהליך.

   האם פתיחת תיק גירושין חייבת להיעשות באופן מקוון?

   העובדה שכיום קיימת אפשרות לפתוח תיק גירושין באופן מקוון, לא מחייבת, כמובן, כל אדם המעוניין לפתוח תיק גירושין, לעשות כן בדרך הזו.

   מי שלא מעוניין בהגשות מקוונות או לא מסתדר איתן במיוחד, יכול להגיש בקשה פרונטלית. במצב שכזה, המעוניין להתגרש צריך להגיש את התביעה באופן מודפס בשלושה עותקים לבית הדין הרבני שבאזור מגוריו. גם תשלום האגרה מתבצע באופן פרונטלי.

   לסיכום, כדי לפתוח תיק גירושין מקוון יש לשלם אגרה, למלא את הטופס המתאים עם פרטי התיק, למלא את פרטי הצדדים ולצרף את הטופס האמור, צילום של תעודות הזהות של הצדדים כולל ספח, ואסמכתא לכך שהאגרה שולמה. פתיחת תיק גירושין מקוון חוסכת זמן רב וכן שוללת את האפשרות שמגיש הבקשה דילג על שלב בהליך.
   כמובן שפתיחת תיק גירושין לא חייבת להתבצע באופן מקוון, ניתן להגיש בקשה פרונטלית, באופן מודפס בשלושה עותקים לבית הדין הרבני שבאזור מגוריו של המעוניין להתגרש.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף