Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  האם ניתן לקבל פיצוי בגין הפרת הבטחה להתחתן? (מדריך משפטי)

  כשבני זוג מתארסים זו לזה ולאחר מכן אחד הצדדים מתחרט, הדבר מלווה בתחושות קשות ובפגיעה עמוקה למדי בבן זוג הנדחה.

  מלבד הפן הרגשי, האם מבחינה משפטית קיימת לבן זוג הנדחה עילה לתבוע את בן זוגו שהתחרט? המשפט הישראלי מכיר בהבטחה לנישואין כחוזה מחייב ולכן לבן הזוג הנדחה האפשרות לתבוע פיצויים.

  אז מאיזו עילה ניתן לתבוע, איזה פיצוי מגיע לצד הדחוי ואיך עושים זאת? מיד נגלה.

  תוכן עניינים

  הפרת הבטחת נישואין כחוזה מחייב

  עורכת הדין רעות פלדר מסבירה כי המשפט הישראלי הכיר בהבטחה לנישואין כחוזה מחייב ולכן דיני החוזים יחולו על יחסי בני הזוג בהיבט הזה.

  העילה של הפרת הבטחת נישואין לא כתובה בחוק אלא היא יציר הפסיקה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הבטחת נישואין תעמוד בתוקפה ככל שהצדדים יעמדו בכך-

   • הצדדים היו בעלי-

         מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה, כוונה כללית של הצדדים להינשא.

         גמירת דעת – האם האדם הסביר הבוחן את הנסיבות באופן חיצוני היה מגיע למסקנה כי הצדדים גמרו בדעתם להתקשר בחיי הנישואין.

         וקיבול– הקיבול נעשה בהודעה מאת הניצע שנמסרת למציע, כלומר, מי שהציעו לו נישואין קיבל את ההצעה ומי שהציע קיבל את אישורו.

   בית המשפט יבחן אם הבני זוג ראו עצמם כבולים מבחינה משפטית או שההתחייבות ביניהם היא במישור החברתי, כלומר יש לבחון את התנהגות הצדדים, טיב הקשר ותוכן ההבטחות שבניהם.

   מה הפיצוי הכספי שעומד לזכותי במקרה של הפרת הבטחת נישואין?

   בשונה מתביעות נזיקין אחרות, בהן במרבית הפעמים סכומי הפיצוי גבוהים, לא כך הדבר בתביעות בגין הפרת הבטחת נישואין.

   ככל שבית המשפט יקבל את התביעה, סכום הפיצוי יהיה ביחס לנזק שהתובע הצליח להוכיח.

   למרות הפגיעה האישית הקשה שבדבר לא קיימים פיצויים עונשים ותביעה מצד התובע לסכומי פיצויי מופרזים- תידחה.

   תנאי סף להגשת התביעה הוא כי בידי הנפגע ראיות מוחשיות לכך כי התרחשה הצעת נישואין רשמית.

   חישוב גובה הפיצוי

   החישוב ייעשה בהתאם לנזק שאירע במקרה הספציפי הנדון ולא בהתאם למצבו הנפשי של הניזוק לו קוימה הבטחת הנישואין.

   בית המשפט נוהג לפסוק בגין הנזק הממוני ובגין עוגת נפש שנגרמו על ידי הצד שהתחרט.

   האם בתי המשפט נוהגים לקבל תביעות בעילת הפרת הבטחה להתחתן?

   בתי המשפט לא מקבלים את מרבית התביעות המוגשות להם בעילה זו מאחר והם לא רואים צורך או זכות להתערב בחייו הפרטיים של אדם, הרי לכל אדם הזכות להחליט לצד מי הוא רוצה לחיות את חייו. החריג לכך, הוא מצבים בהם נגרם נזק ממשי לצד הנפגע.

   ככל ומדובר במצבים ששלבי ההכנה לחתונה כבר התקדמו, הכלה רכשה שמלה, ההזמנות לחתונה יצאו, האולם נבחר או לחלופין ביטול הנישואין פגע בסיכויים של הצד הנפגע להינשא מפאת דת או גיל וכדומה, בית המשפט עלול להורות למפר לפצות בגין הסכומים הללו.

   לסיכום, בתי המשפט לא ממהרים לקבל תביעות מסוג זה מאחר ומדובר בעניינים שבלב ולכל אדם הזכות לבחור לצד מי הוא יינשא, הרי לא באמת מצופה מאדם שהתחרט ולא רוצה להינשא לבת זוגתו, להינשא לה מהחשש לתביעה, יחד עם זאת, במקרים חריגים, בתי המשפט יכירו באפשרות של קבלת פיצוי כספי בגין הפרת הבטחת נישואין, כאשר זו גרמה לנזק ממשי לנפגע.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף