Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

מתי ניתן לחייב בן זוג/בת זוג בגט

תוכן עניינים

מהו גט?

גט הינו מסמך הלכתי אשר באמצעותו מתבצע הליך הגירושין לפי היהדות. את הגט נותן הבעל לאשתו ובכך מסיים באופן רשמי את קשר הנישואין שהיה ביניהם. מרגע נתינת הגט לאישה ההלכה מתירה אותה לכל גבר אחר והיא אינה מוגדרת יותר כאישה נשואה.

סירוב לתת או לקבל גט

לפי ההלכה הגט יכול להינתן רק כאשר קיימת הסכמה לגירושין על ידי שני בני הזוג. אמנם גם האישה רשאית לסרב לקבל גט מבעלה, אך ההשלכות של סירוב זה על חיי הבעל יהיה זניח.

לעומת זאת, סירוב של הגבר לתת גט לאשתו מונע ממנה להינשא מחדש ואף להביא ילדים לעולם. שהרי באם תביא לעולם ילדים מגבר אחר בלא קבלת גט ייחשבו אותם הילדים ממזרים. למעשה במצב שבו מסרב הבעל לתת לאישה את גיטה היא נותרת "לכודה בתוך קשר הנישואין". למצב כזה שבו מסרב הבעל לתת גט לאשתו קוראים "סרבנות גט".

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  סיבות לסרבנות גט

  באופן מפתיע, לפי רוב סרבנות הגט אינה נובעת מאהבה לבת הזוג ורצון לשמר את קשר הנישואין בין השניים אלא דווקא תוצר של יצר נקמנות. שהרי סירובו של הבעל להעניק לאישה את הגט לוכד אותה במערכת היחסים ביניהם ומונע ממנה להמשיך הלאה בחייה. במקרים רבים, מנצל הבעל הסרבן את רצונה של האישה בגט ופועל כלפיה בסחטנות בכדי להשיג על פנייה יתרונות אישיים להליך הגירושין.

  מתי וכיצד ניתן לכפות על הסרבן לתת גט?

  הדין הישראלי מתיר למסורבי גט (לפי רוב לנשים) לנקוט בהליכים שונים כלפי בת/בן הזוג הסרבן. הכלים האפשריים:

  פנייה אל בית הדין הרבניבאם הוכחה עילת גירושין מספקת, רשאי בית הדין להשתמש בסמכותו ולהטיל עיקולים ומגבלות שונות על הסרבן ואף להוציא צו הכופה עליו את מתן הגט. אך לפי רוב, בתי הדין נמנעים מיישום הפתרונות הללו ונוטים להפנות את בני הזוג לגישור. משכך, פנייה לבית הדין מועילה למסורבת הגט במקרים בודדים בלבד.

  הגשת תביעת נזיקין – למסורבת הגט ישנה אפשרות להגיש תביעה נזיקית כנגד בן הזוג הסרבן בשל סרבנותו. בית המשפט יוכל להורות על מתן פיצויים בגין הנזק הנפשי שנגרם למסורבת בעילות שונות:

  • פגיעה באוטונומיה האישית ובחירותה של המסורבת.
  • פגיעה באפשרות להינשא מחדש ולהביא ילדים לעולם.
  • עוגמת נפש.

  הגשת תביעה נזיקית עשויה להוות תמריץ כספי שימנע את הסרבנות. אך, אין בו די בכדי לצמצם את התופעה באופן משמעותי.

  פנייה להליך פלילי– לפי החוק נחשבת סרבנות גט כעבירה פלילית לכן במקרים שבהם הבעל עומד בסירובו על אף שניתן צו כפיית גט מבית הדין הרבני ניתן יהיה להגיש כנגדו כתב אישום. באם יורשע הבעל הסרבן תתאפשר הטלת עונש של מאסר בפועל.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף