Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

הוכחת אבהות: מתי ביהמ"ש יאפשר בדיקת רקמות לילדים

מטרתה של בדיקת רקמות היא לגלות את זהותו של הורהו של ילד. במרבית המקרים, המטרה היא לגלות את זהות האב, ובמקרים כאלה הבקשה לביצוע בדיקת רקמות יכולה להיות מוגשת על ידי הגבר, שמאמין שהוא לא אביו של הילד, או על ידי האישה, שמאמינה שאותו הגבר, למרות התכחשותו, הוא אכן אביו של הילד.

כדי לבצע בדיקת רקמות, נדרש אישור של בית הדין הרבני או של בית המשפט. מאמר זה יענה על השאלה מתי בית המשפט יאפשר בדיקת רקמות לילדים.

תוכן עניינים

הגבר טוען שהוא לא אביו של הילד והאם לא הייתה נשואה

כאמור, בדרך כלל, המטרה בבדיקת רקמות היא לגלות אם הגבר, שטוען שהוא לא אביו של הילד, צודק בטענתו, או שמא הוא דווקא כן אביו של הילד. בית המשפט נוטה לאפשר בדיקת רקמות כאשר בנוסף לכך שהגבר טוען שהוא לא אביו של הילד, האישה, קרי אמו של הילד, אינה נשואה, ולא הייתה נשואה גם לפני שהילד נולד. הסיבה לכך היא שלפי בית המשפט, זכותו של הילד לדעת מיהו אביו, גוברת על זכותו של הגבר לא לדעת את זהותו של בנו.

האישה לא מאפשרת הסדרי ראיה ומשמורת

מקרים נוספים שבהם נוטה בית המשפט לאפשר בדיקת רקמות הם מקרים שבהם האישה, ללא כל סיבה מוצדקת, לא מאפשרת הסדרי ראיה ומשמורת עם הגבר שבעבר היה בקשר עם ילדיה. מקרים שכאלה הם שונים מרוב מקרי הדרישה לבדיקת רקמות, שכן מדובר במקרים שבהם דווקא הגבר טוען שהוא אכן אבי הילדים, בעוד שהאישה אמנם מתכחשת לכך, אך מונעת מהגבר ומהילדים קשר כמו בין אב לבין ילדיו.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  לדבריו של עו"ד יניב ערבה, הסיבה לכך היא, שאם האישה לא מאפשרת הסדרי ראיה ומשמורת עם אותו הגבר, שבעבר היה בקשר עם ילדיה והוא לכאורה אביהם, ילדיה למעשה אינם יכולים להיפגש איתו.

  לפי בית המשפט, במקרים כאלה, רק בהתאם לתוצאה של בדיקת רקמות, האישה אולי תוכל להמשיך בסירובה לאפשר הסדרי ראיה ומשמורת (אם יוכח שאותו הגבר הוא לא אבי הילדים). לפי בית המשפט, כל עוד לא מבוצעת בדיקת רקמות במקרים כאלה, הגבר עדיין יכול להיות בקשר עם ילדיו ולהיפגש עמם.

  הגבר מעוניין לדעת שהוא בוודאות אבי הילד

  ישנם מקרים שבהם הגבר לא מכחיש שהוא אבי הילד, אך הוא מעוניין להוכיח את אבהותו (או את אי-אבהותו) באופן חד משמעי. גם במקרים כאלה נוטה בית המשפט לאפשר בדיקת רקמות.

  אם האישה מסכימה לבדיקת הרקמות, והיא מעולם לא הייתה נשואה (או לכל הפחות, לא נשואה בזמן זה ולא הייתה נשואה זמן קצר לפני שהילד נולד), בית המשפט מאפשר בדיקת רקמות ללא הצבת תנאים כלשהם.
  אם האישה לא מסכימה לבדיקת הרקמות, בית המשפט מסיק מכך שלאישה יש דבר מה להסתיר, והוא יכול לקבוע שהגבר הוא האב או שאינו האב, גם מבלי שתבוצע בדיקת רקמות.

  מתי בית המשפט לא יאפשר בדיקת רקמות?

  עד כה הוצגו מספר מקרים שבהם בית המשפט ככל הנראה יאפשר בדיקת רקמות. אלו לא המקרים היחידים שבהם בית המשפט יאפשר זאת, ולכן גם חשוב לדעת מתי בית המשפט לא יאפשר בדיקת רקמות.

  המקרים שבהם בית המשפט לא יאפשר בדיקת רקמות הם כל המקרים שבהם ישנו חשש לממזרות – חשש שהילד נולד לאישה מגבר שאינו בעלה, בעודה נשואה. הסיבה לסירוב בית המשפט לבדיקת רקמות במקרים כאלה היא שלפי ההלכה היהודית, על ממזר מוטלות הגבלות שונות, שאף נשארות במשך עשרה דורות, כמו איסור על נישואין ליהודים "כשרים". בית המשפט מעדיף שלא לדעת שילד הוא ממזר, ולכן, אם ישנו חשש לממזרות, בית המשפט נוטה שלא לאפשר בדיקת רקמות.

  לסיכום, בדיקת רקמות כרוכה באישור של בית הדין הרבני או של בית המשפט. בית המשפט יאפשר בדיקת רקמות לילדים כאשר, למשל, הגבר טוען שהוא לא אבי הילד והאם לא הייתה נשואה, כאשר האישה לא מאפשרת הסדרי ראיה ומשמורת, וכן כאשר הגבר מעוניין לדעת בוודאות שהוא אבי הילד. כשישנו חשש לממזרות, בית המשפט לא יאפשר בדיקת רקמות לילדים.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף