Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  מחציות בגירושין [מדריך משפטי]

  דמי המזונות המשולמים עבור הילדים הם מורכבים מתשלום מזונות שוטפים עבור הוצאות שגרתיות וצפויות מראש, ומתשלום הוצאות נוספות, שאינן קבועות, הנדרשות לילדים. הוצאות משתנות אלה, נקראות מחציות או הוצאות חריגות.

  אם אינכם יודעים על מי מוטל הנטל לשאת בהוצאות המחציות בגירושין, אם אתם מתלבטים כיצד יש לחלק ביניכם את ההוצאות המשתנות באופן הוגן, ואם אתם מתקשים להחליט מה נכלל תחת תשלומי השגרה ומה נכלל תחת תשלומי המחציות; מדריך משפטי מקצועי זה יתן לכם את כל המידע הנחוץ לכם על מחציות בגירושין.

  תוכן עניינים

  מהן מחציות?

  "מחציות" הן תשלום המחולק בין שני ההורים ומשולם עבור הוצאות חינוך ורפואה חריגות ומשתנות של הילדים. בניגוד למזונות המשולמים באופן שוטף וקבוע, התשלום שמועבר בכל חודש עבור מחציות הוא משתנה, ומשולם עבור ציוד או שירות שכבר נרכשו, כנגד קבלה.

  מחציות עבור הוצאות חינוך חריגות

  בישראל החינוך עבור ילדים מגיל 3-18 הוא מסובסד, אך לא כל ההוצאות עבור החינוך מסובסדות וישנן הוצאות נוספות נפוצות, לא קטנות, שאינן מסובסדות. הוצאות חינוך חריגות אלה, יתחלקו בין ההורים במסגרת המחציות, וכל הורה נושא בחלקו בנטל התשלום.

  כך למשל בהוצאות החינוך החריגות ניתן לכלול: מסגרות חינוך עד גיל 3 שאינן ממומנות, צהרונים, חוגים, קייטנות, שיעורים פרטיים וכו'. יש לקחת בחשבון שמחציות חינוך חריגות ישולמו לרוב, רק לאחר קיזוז מענק הלימודים שמתקבל מביטוח לאומי בכל שנה, מעט בטרם לפתיחת שנת הלימודים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מחציות עבור הוצאות רפואיות חריגות

   ההוצאות הרפואיות של ילדים עד גיל 18 הן מסובסדות, אך ישנן הוצאות רפואיות שהן מסובסדות חלקית או שאינן מסובסדות כלל. הוצאות רפואיות חריגות אלה, יתחלקו בין ההורים במסגרת תשלום המחציות.

   כך למשל, במסגרת הוצאות הרפואיות החריגות ניתן לכלול: טיפולים פסיכולוגיים, טיפולי יישור שיניים, רכישת משקפיים וכו'. במקרים בהם אחד ההורים זכאי לסבסוד נוסף במסגרת מקום העבודה למשל, נהוג לשלם את המחציות רק לאחר קיזוז התשלום או ההנחה שקיבל ההורה הזכאי.

   כיצד תשלום המחציות בגירושין מחולק בין ההורים?

   נטל תשלום המחציות בגירושין מחולק בין שני ההורים. לרוב תשלום מחציות מתחלק שווה בשווה, כלומר כל הורה נושא במחצית התשלום, ומכאן שמן של ה"מחציות", אך יתכן ונטל התשלום יקבע באופן יחסי, בהתאם לשכרם של כל אחד מההורים, או בכל דרך אחרת בהסכמה בין ההורים.

   אופן תשלום המחציות, יכול להיקבע בהתאם להסכמת ההורים בדרכים שונות: כך למשל ההורים יכולים להסכים על פתיחת חשבון משותף לצרכי תשלום מחציות, להסכים על העברת התשלומים ישירות לגופים להם משולם התשלום, או באמצעות העברה של התשלום מהורה להורה. בהעדר הסכמה, אופן התשלום יקבע באמצעות העברה של התשלום מהורה להורה, כנגד הצגת קבלות.

   האם כל הוצאה חריגה נכללת תחת מחציות בגירושין?

   לא כל הוצאה חריגה נכללת תחת מחציות בגירושין, אלא רק הוצאה שהיא נחוצה. הוצאה חריגה נחוצה תקבע בהסכמה בין הצדדים, או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט. בית המשפט יכריע בשאלת נחיצות ההוצאה החריגה, בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף להמלצות גורמים מומחים רלוונטיים.

   כך אם ישנה מחלוקת על טיפול רפואי נדרש, בית המשפט ישקול את החלטתו בהתבסס על חוות דעת מומחה רפואי רלוונטי, שיקבע האם הטיפול הרפואי הוא נחוץ. במקרים שישנה מחלוקת על צורך חינוכי נדרש, בית המשפט ישקול את החלטתו, בהתבסס על המלצות הגורמים החינוכיים.

   האם ניתן להגיע להסכם מחציות בגירושין?

   בהחלט. הדרך הטובה ביותר להימנע ממחלוקות מיותרות לגבי מה נכלל במסגרת תשלום המחציות, היא באמצעות פירוט תשלומי המחציות הנדרשים עוד בהסכם הגירושין. גם אם לא כל המחציות פורטו מראש בהסכם הגירושין, ההורים יכולים לקבוע ביניהם בהסכמה כיצד יחלקו את נטל התשלום עבור כל הוצאה חריגה שהם חפצים בה, בהתאם לראות עיניהם.

   כך הצדדים יכולים להסכים כי במסגרת המחציות יחלקו הצדדים בנטל תשלום עבור הוצאות שנחשבות לרוב בבית המשפט כמותרות שאינן נחוצות, כגון: טיסות לפולין, שיעורי נהיגה, בתי ספר פרטיים ויקרים, השכלה גבוהה וכו'.

   הוצאות חריגות נחוצות בגירושין

   בשורה התחתונה, תשלום הוצאות חריגות נחוצות על הילדים, הוא חלק מתשלום המזונות בגירושין, ויש לקחת אותו בחשבון בחישוב דמי המזונות.

   הדרך הטובה ביותר להסדיר את תשלום המחציות ולהימנע מעימותים היא באמצעות הסכמות בין ההורים. בהעדר הסכמה, בית המשפט הוא שיכריע מה הן ההוצאות החריגות הנחוצות לילדים, בהסתמך על גורמים מקצועיים רלוונטיים.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף