Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

מחלוקות נפוצות בנוגע לתשלומי מחציות

תשלומי מחציות עבור הוצאות חריגות שאינן נכללות במסגרת המזונות, מגדילים את ההוצאות השוטפות עבור הילדים, ומהווים קרקע פורייה למחלוקות קשות בין ההורים.

רגע לפני שהמחלוקות בנוגע לתשלומי מחציות מסלימות, ותמצאו עצמכם עומדים מול הוצאה לפועל ובתי המשפט, ריכזנו עבורכם את המחלוקות הנפוצות בנוגע לתשלומי מחציות שיכולות להתגלע ביניכם.

תוכן עניינים

מחלוקת 1: מחציות או מזונות שוטפים?

המחלוקת הנפוצה ביותר בנוגע לתשלומי המחציות היא המחלוקת על הכללת הוצאה מסוימת תחת תשלום המחציות. בעוד הורה אחד טוען כי מדובר בהוצאה שהיא חלק מהמזונות השוטפים, ההורה האחר טוען כי מדובר בהוצאה חריגה שהינה חלק מהמחציות.

תשלום מחציות הוא תשלום נוסף על תשלום המזונות השוטפים. המחציות משולמות עבור הוצאות חינוך ובריאות חריגות שאינן מסובסדות, או כל הוצאה אחרת שהוגדרה בהסכם גירושין תחת הוצאות חריגות או "מחציות".

הפתרון הטוב ביותר לצמצום המחלוקת: ציינו דוגמאות בהסכם הגירושין להוצאות בריאות וחינוך חריגות שאינן נכללות במזונות השוטפים. כך למשל כדאי לציין הוצאות עבור מעון, קייטנות וחוגים בתחום החינוך, ועבור רכישת משקפיים או יישור שיניים, במקרה הצורך, בתחום הבריאות.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  מחלוקת 2: האם ההוצאה החריגה היא נחוצה?

  הוצאות חריגות בהסכמה

  לא כל הוצאה שהוגדרה כחריגה נכללת תחת מחציות בגירושין, אלא רק הוצאות חריגות שהן נחוצות, או שנתקבלו בהסכמה. ההסכמה לתשלום לא חייבת להינתן מראש, אלא גם לאחר מעשה. יחד עם זאת, מדובר בסיכון, שכן כאשר לא מדובר בהוצאה נחוצה, ההורה השני לא יחויב בתשלומה.

  הפתרון הטוב ביותר לצמצום המחלוקת: הסכמה בין ההורים על תשלום ההוצאה החריגה, לפני רכישת המוצר או השירות.

  הוצאות חריגות בהעדר הסכמה

  בהעדר הסכמה בין ההורים על נחיצות ההוצאה החריגה, בית המשפט יכריע בשאלה האם ההוצאה החריגה היא נחוצה, בהתאם לשיקול דעתו, בהתחשב בהמלצות גורמים רלוונטיים, ובהתחשב בכל מקרה ונסיבותיו.

  ההוצאות החריגות המקובלות והנפוצות הנחשבות לנחוצות, כוללות בין היתר: טיפולים רגשיים, רופאים מומחים, אורתודנטיה, ציוד רפואי, תשלומים למוסד החינוכי, הוצאות עבור מעונות לגיל הרך, קייטנה, צהרון, חוג בעלות מתנ"ס, ציוד לימודי וכו'.

  יחד עם זאת, בית המשפט עשוי להכריע שהוצאות מקובלות מסויימות אינן נחשבות לחריגות בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי שהובא לפניו. כך למשל בית המשפט עשוי לקבוע שצהרון אינו הוצאה נחוצה, כאשר ההורה ממילא אינו עובד בשעות הצהריים.

  הפתרון הטוב ביותר לצמצום המחלוקת: המלצת גורם מקצועי רלוונטי – להמלצת גורם חינוכי או גורם רפואי רלוונטי, ישנה משקל רב, והיא לרוב תכריע סוגיות במחלוקת.

  כך למשל המלצת רופא או פסיכולוג עבור שיעורי שחייה לילד, עשויה בהחלט להיות הגורם שיכריע את הכף בשאלה האם מדובר במותרות או בהוצאה נחוצה, ובית המשפט יטה לחייב הורה לשלם עבור הוצאה זו, בכפוף להמלצה הרפואית.

  חשוב לדעת בעניין זה, שבית המשפט פסק פעמים רבות כי לא רק טיפולים רפואיים פיזיים הם נחוצים לילד, אלא גם טיפולים נפשיים שונים.

  מחלוקת 3: האם המענק מביטוח לאומי מקוזז מתשלום המחציות?

  מעט לפני תחילת כל שנת לימודים, מקבלים הורים גרושים העומדים בתנאי הזכאות, מענק לימודים. המחלוקת הנפוצה בנוגע לתשלומי מחציות היא קיזוז המענק שמתקבל מביטוח לאומי, מתשלום המחציות. ככלל, מקובל כי יש לקזז את מענק הלימודים מתשלום המחציות, אך אם הדבר לא נרשם בהסכם הגירושין או בפסק הדין, תאלצו להבהיר זאת בבית המשפט.

  הפתרון הטוב ביותר לצמצום המחלוקת: ציינו בהסכם הגירושין שהמענק מביטוח לאומי יקוזז מתשלום המחציות.

  מחלוקת 4: כיצד לחלק את נטל תשלום המחציות?

  מחלוקת נפוצה נוספת, נוגעת לחלוקה היחסית של נטל תשלום המחציות. במשך שנים רבות ההוצאות החריגות חולקו שווה בשווה בין ההורים, ומכאן נולד גם שמן המוכר "מחציות", כאשר כל אחד מההורים נשא בנטל מחצית התשלום. הסדר זה יצר מחלוקת כאשר ישנם פערי הכנסות גדולים בין ההורים, שגרם לחלוקה השווה, להיות לא שוויונית.

  על כן, עם השנים הפך נפוץ יותר ההסדר לפיו תשלום ההוצאות החריגות מחולק בין ההורים באופן יחסי בהתאם להכנסותיהם.

  הפתרון הטוב ביותר לצמצום המחלוקת: הסדירו את נטל תשלום המחציות בגירושין, בחלוקה הוגנת, שתשקף את פערי ההכנסות ביניכם.

  הפתרון הטוב ביותר למחלוקות נמצא בהסכם גירושין

  בשורה התחתונה, תשלומי מחציות הם תשלומים עבור הוצאות בריאות וחינוך חריגות נחוצות, או הוצאות שהוסכמו בין הצדדים. הפתרון הטוב ביותר למחלוקות הנפוצות בנוגע לתשלומי מחציות נמצא בהסכם גירושין מפורט וצופה פני עתיד שימנע מראש את המחלוקות.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף