Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  מהו הסכם ממון ומה החשיבות שלו?

  תוכן עניינים

  מהו הסכם ממון?

  הסכם ממון הוא הסכם שחותמים עליו בני זוג לפני הנישואין או במהלכם. מטרת ההסכם היא הסדרת האופן שבו תתקיים ההתנהלות הכלכלית במסגרת הנישואין. וכן הסדרת החלוקה של הרכוש המשותף במקרה של פרידה. בכדי לתת להסכם תוקף משפטי, יש לאשר אותו מול בית הדין הרבני או מול בית המשפט.

  חוק יחסי ממון והשפעותיו

  בעבר על בני זוג שנישאו חלה "הלכת השיתוף". הלכת השיתוף הינה תוצר של הפסיקה שקבע כי יחסים בין בני זוג הינם שוויוניים ולא מושפעים מרישום הרכוש בפועל. משמע, כל רישום של נכס בטאבו או רכב בבעלות פרטית אינו בעל השפעה במקרה של גירושין. במצב של פרידה על פי הלכת השיתוף הרכוש יחולק באופן שווה בין בני הזוג מבלי להתייחס לרישומים או לבעלות בפועל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מיום כניסתו של חוק יחסי ממון לתוקף מתקיים הסדר אחר- "איזון משאבים". במסגרת ההסדר נקבע כי במקרה של סיום הנישואין עקב מוות או גירושין קמה זכותו של בן הזוג לחלקו מתוך הרכוש המשותף. בעקבות תיקון שבוצע לחוק ניתן להפעיל את ההסדר גם בטרם פקיעת הנישואין. החוק חל רק על זוגות נשואים או על זוגות העתידים להינשא ואינו חל על ידועים בציבור.

   נושאים מרכזיים המוסדרים כחלק מהסכם הממון:

   • רכוש ונכסים– הגדרת הנכסים הקיימים, הגדרת הבעלות עליהם והכרעה מה ייעשה איתם במצב של פרידה.
   • משכנתא וחובות– יפורט מי נושא בתשלום המשכנתא או בפריעת חובות בשגרת הנישואין ובמצב של פרידה.
   • הכנסות והוצאות– יש הבוחרים לפרט במסגרת ההסכם את האופן המדויק שבו יישאו בהוצאות החיים המשותפים ועל מקום הפקדת ההכנסות.
   • ממון מצטבר-כחלק מההסכם רבים מהזוגות בוחרים להוסיף סעיף הנוגע למתנות, ירושות, זכיות עבר או זכיות עתידיות לרבות פירות שיפיקו מהנכסים שברשותם.
   • קרנות השתלמות ופנסיה– הגדרת מהות ואופן החלוקה- נתח זהה לכל אחד או הסדר אחר שירצו בו בני הזוג.

   כמובן שאפשרי ואף מומלץ להוסיף להסכם גם סעיפים הנוגעים להשקעות, ביטוחים, מועד חלוקת הרכוש, מוניטין עסקי ואישי או כל נושא אחר שירצה הזוג להסדיר במסגרת ההסכם. כל זאת בהנחה והנושא שיוסדר אינו מנוגד לחוק או נוגד את תקנת הציבור.

   מה החשיבות של הסכם ממון?

   • הגעה להסכמות ביחס לחלוקת הרכוש בטרם הכניסה בברית הנישואין תסייע לבצע את החלוקה באופן ההגון והשוויוני ביותר במקרה של פרידה. שהרי כשההסכמה בין בני הזוג נעשית בשלב זה מתוך מחויבות ורצון הדדי לשמור על הגינות ועל טובת הצדדים.
   • באם נחתם הסכם ממון לפני פרידה הפרידה תוכל להתבצע באופן רגוע יותר ללא צורך בוויכוחים שיקשו עוד יותר על ביצוע ההליך.
   • הסדרה מקדימה של חלוקת הרכוש תוכל לאפשר ביצוע גירושין בהסכמה תוך חיסכון הוצאות בית משפט ושכר עורך דין.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף