Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  מהו הסכם חלוקת עיזבון? (מדריך משפטי)

  אחיי ואני ירשנו נכסיו של קרוב שהלך לעולמו, אולם מסיבות כאלה ואחרות אנחנו מעוניינים בחלוקה שונה ממה שהמנוח קבע בצוואה, האם ניתן לעשות זאת?

  כן, בתנאים ובדרכים מסוימים. איך? על ידי הסכם חלוקת עיזבון.

  מהו הסכם חלוקת עיזבון? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  מהו אותו הסכם? שימו לב למאמר הבא.

  ירשנו עזבון ואנחנו מעוניינים בחלוקה שונה, מה עושים?

  הפתרון למקרה שכזה, מצוי בחוק הירושה המגדיר מהו הסכם חלוקת עיזבון.

  הסכם חלוקת עיזבון, מאפשר ליורשים לסטות מהוראות החלוקה הקבועות בצוואה או על פי דין ולהגדיר את אופן החלוקה המתאים להם. כמובן, שהסכם זה מומלץ לעשות אצל עורך דין ירושה. ככלל, אין הגבלה על אופן חלוקת העיזבון בין היורשים והיא לא חייבת להיות שוויונית כל עוד קיימת הסכמה בניהם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הן הסיבות לעריכת הסכם חלוקת עיזבון?

   לעיתים, הסיבות אישיות, לדוגמא כאשר אח אחד בעל נכסים רבים לעומת האח השני שכל רכושו מסתכם בירושה, במצב שכזה האח בעל הנכסים יכול לוותר על חלקו.

   הסיבה העיקרית לעריכת הסכם שכזה היא שיקולי מס.

   כאשר היורשים לא רוצים לרשת דירת מגורים באופן משותף שלא מאפשר להם לנצל באופן מקיף את הפטורים מתשלומי מס שבח בעת מכירת הדירה או במצב בו היורשים לא מעוניינים לרשת את העיזבון במשותף אלא תוך הפרדה מוחלטת בניהם בכדי למנוע חיכוכים ואי הסכמות בעתיד.

   בגדול, הסיבות שונות ומגוונות בכל מקרה ומקרה והאמת, הן לא משנות כל עוד היורשים מסכימים על כך וקובעים צורת חלוקה שונה בניהם.

   מתי עסקת חלוקה בהסכם חלוקת עיזבון תוכר כעסקת מכירה שלא חייבת במס?

   בכדי שעסקת חלוקה והעברת נכסים בין יורשים תיחשב כעסקת מכירה שלא חייבת במס עליה לעמוד בתנאים מצטברים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) –

   • הסכם חלוקת עיזבון נערך בין היורשים בלבד – הצדדים להסכם יהיו היורשים על פי דין או צוואה בלבד.
   • הסכם חלוקת העיזבון ייערך טרם בוצעה חלוקת הנכסים – ההסכם ייערך לפי חלוקת העיזבון. ככל שייערך לאחר החלוקה, ייחשב כהסכם ללא פטור ממס בשל העברת הנכסים.
   • החלוקה תתבצע מנכסי העיזבון – לא ניתן להכניס להסכם נכסים חיצוניים שלא נמנים בנכסי העיזבון. גם לא עבור תשלומי איזון! כלומר, לא ניתן לקבוע כי הנכס שבצוואה יעבור לאחד היורשים ובתמורה אותו יורש יעביר נכס אחר או ישלם כספים ליורש שוויתר על חלקו.

   שלבי עריכת הסכם חלוקת עיזבון

   • מתי עורכים את ההסכם? הסכם חלוקת עיזבון נעשה לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
   • יש לעלות בכתב את קביעתם של היורשים תוך הבהרה מפורשת את אופן חלוקת העיזבון ביניהם ופירוט מדויק של הנכסים. יצוין, כי בפסיקה נקבע, שאין חובה לערוך הסכם חלוקה בכתב וניתן לערוך אותו גם בעל פה ואף ללמוד עליו על פי התנהלות הצדדים, עם זאת דרכים אלה מסובכות יותר וההמלצה היא לעלות את ההסכמים בכתב בכדי למנוע אי הבנות בהמשך.
   • אישור הסכם חלוקת עיזבון בבית משפט – בגדול ההסכם תקף גם ללא אישור בית המשפט ולכן אין חובה לכך, עם זאת, ככל שאחד הצדדים לחוזה, הוא קטין או חסוי, חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט. ההמלצה היא לאשר את ההסכם בבית משפט בכל מקרה מפני חשש לחיכוכים או טעויות בעתיד.

   הסכם חלוקת עיזבון נעשה לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה

   מה קורה במצב בו לא כל היורשים מסכימים?

   כשאין הסכמה בין היורשים ימונה מנהל עיזבון שתפקידו הוא להציע הסדר חלוקה הוגן של נכסי העיזבון ובית המשפט יוכל לאשר אותו אף אם אחד או יותר מהיורשים מתנגדים לכך. כלומר, ניתן לערוך הסכם חלקי בין היורשים, עם זאת הדבר מחייב זהירות רבה.

   האם ניתן לבטל הסכם חלוקת עיזבון?

   כמו כל הסכם, גם הסכם חלוקת עיזבון כפוף לדיני החוזים ולכן ניתן לבטלו בהסכמת הצדדים, באמצעות תביעה בהתאם לעילות הביטול. תביעה לביטול הסכם חלוקת עיזבון היא לא תביעה פשוטה מאחר ועל התובע להוכיח רכיביה של עילת הביטול הרלוונטית.

   בסיכומו של דבר, הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם המעניק שיקול דעת ליורשים ומאפשר גמישות ונוחות בחלוקת העיזבון ביניהם, ההסכם בעל יתרונות רבים, אולם יש לשים לב כי טרם החתימה על ההסכם, היורש מרוצה מהחלוקה ולזכור כי עדיף להימנע מניסיון ביטול ההסכם על ידי תביעה עתידית.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף