Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  מחציות: כיצד מתחלק נטל ההוצאות המשתנות בגירושין?

  מזונות קטינים הם עניין מורכב שתלוי במרכיבים שונים לחישוב גובהם. חיוב תשלום מזונות קטינים אינו מסתכם רק בהוצאות החודשיות הקבועות והידועות מראש על הילדים, אלא גם בהוצאות משתנות שנקראות בפי העם "מחציות".

  אם התגרשתם וחוייבתם בתשלום מחציות, או אם התגרשתם וכעת אתם מבקשים שההורה השני ישא בנטל תשלום המחציות, חשוב לנו שתקבלו את כל המידע הנדרש לכם לצורך חלוקת נטל תשלום המחציות ביניכם.

  תוכן עניינים

  מחציות בגירושין – מה זה?

  מחציות הן תשלום נוסף מעבר למזונות הקבועים, על הוצאות חד פעמיות, משתנות ולא קבועות של הילדים, כגון הוצאות על חינוך ורפואה שאינן במסגרת המסובסדת על ידי המדינה. על שני ההורים מוטלת החובה לשלם את המחציות, לרוב באופן שווה, יחד עם זאת בהסכמה או במקרים חריגים בית המשפט עשוי לקבוע יחס תשלום מחציות שאינו שווה בשווה.

  מחציות חינוך

  מחציות חינוך הן כל ההוצאות שאינן חלק מסל "חינוך חובה חינם", והן ישולמו על ידי שני ההורים באופן שווה, פרט לנסיבות חריגות או הסכמה אחרת.

  על שני ההורים להסכים מראש על תשלום ההוצאות החריגות ולא כל הוצאה חריגה שאינה כלולה בסל תחייב את הצד השני בתשלום מחצית. יחד עם זאת, במקרה בו אין הסכמה על תשלום המחציות ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לחייב תשלום ההוצאה החריגה הנחוצה לילד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   דוגמאות למחציות נחוצות שבית המשפט עשוי לחייב בתשלומן:

   • מעונות לגיל הרך
   • צהרונים
   • קייטנות
   • תשלומים נוספים לבית ספר בתחילת שנה
   • חוגים – לרוב עד שני חוגים בעלות מתנ"ס.
   • שיעורי עזר – בהמלצת גורם חינוכי מוסמך.

   דוגמאות למחציות שאינן נחוצות ונדרשת הסכמה מראש של שני ההורים לצורך חיוב בתשלומן:

   • בתי ספר פרטיים
   • טיול לפולין
   • חוגים מיוחדים (שעלותם מעבר לעלות מתנ"ס)

   מחציות בהוצאות רפואיות

   מחציות בהוצאות רפואיות הן כל ההוצאות הרפואיות שאינן חלק מסל הבריאות והן ישולמו על ידי שני ההורים באופן שווה, פרט לנסיבות חריגות או הסכמה אחרת.

   גם במקרה של הוצאות רפואיות חריגות, ככל שאין הסכמה בין הצדדים על הוצאה נדרשת, למשל טיפול פסיכולוגי, בית המשפט עשוי לחייב את הצד השני לשאת בנטל מחצית התשלום כשלרוב הגורם שיכריע על נחיצות הצורך בתשלום ההוצאה הוא גורם מקצועי-רפואי מוסמך.

   מחציות של הוצאות משתנות

   בנוסף להוצאות החינוך והוצאות הבריאות המשתנות, עשויות להיות הוצאות משתנות נוספות כגון הוצאות עבור רשיון נהיגה, תשלומי קנסות וכדומה, שישולמו על ידי שני ההורים באופן שווה, פרט לנסיבות חריגות או הסכמה אחרת.

   מי חייב בהוצאות של מחציות?

   על שני ההורים להתחלק בהוצאות המחציות ביניהם, על פי רוב באופן שווה (ומכאן שמן "מחציות"). יחד עם זאת, במקרים מסויימים יתכן ובית המשפט יקבע חלוקה שונה של המחציות, בדרך כלל במקרים חריגים של פערי שכר גבוהים במיוחד או בנסיבות חריגות אחרות. כמו כן הצדדים יכולים להסכים ביניהם על חלוקה יחסית שונה של תשלום המחציות.

   יצויין כי במקרים רבים בית המשפט קובע מנגנון של הורה מרכז, לפיו אחד ההורים הוא האחראי לשלם את תשלומי המחציות לכלל הגורמים, וההורה השני אחראי להעביר לו את התשלום כנגד קבלות.

   יחד עם זאת, ניתן להסכים על הסדר חלוקה שונה, לפיו כל אחד מההורים רשאי לשלם עבור הצרכים של הילד לגורמים השונים ולדרוש החזר מחצית מההורה השני, או אף לפתוח חשבון בנק משותף ממנו ישולמו ההוצאות השונות, ואליו יועברו הכספים משני ההורים.

   מהי טבלת מחציות?

   טבלת מחציות היא טבלה שניתן לערוך, על מנת שההורה ששילם את התשלומים עבור ההוצאות החריגות, יוכל לדרוש החזר של מחצית התשלום מההורה השני. על ההורה ששילם לערוך טבלה חודשית מסודרת ולצרף אליה את הקבלות עבור ההוצאות החריגות השונות.

   עד איזה גיל משלמים מזונות

   לרוב נקבע כי מזונות קטינים ישולמו עד גיל 18 או עד סיום המוסד החינוכי, לפי המאוחר ביניהם, ולאחר מכן ישולם שליש מהסכום שנקבע עד לגיל 21 או עד סיום השירות הצבאי/לאומי לפי המאוחר מביניהם. כמובן שבהסכם גירושין ניתן לקבוע הסדר אחר, בכפוף לטובת הילד.

   חיוב במחציות נחוצות בלבד

   בשורה התחתונה, תשלום המזונות לא מסתכם בתשלומים הקבועים והידועים מראש בכל חודש בחודשו עבור הילדים, אלא יש לשאת גם בנטל ההוצאות המשתנות. יחד עם זאת חיוב המחציות הוא עבור ההוצאות החריגות הנחוצות בלבד, ולא כל הוצאה משתנה תחשב לנחוצה.

   עורך דין לענייני משפחה יסייע לכם להבין אילו הוצאות חריגות הן נחוצות ועליכם לשלם עליהן באופן שווה ועל אילו הוצאות חריגות נדרשת הסכמת שני הצדדים לצורך קבלת החזר מחצית התשלום.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף