Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

כיצד מבטלים סטטוס של ידועים בציבור?

כיצד זוג הופך להיות ידוע בציבור? כיצד מתקבל המעמד באופן חוקי, וכיצד מבטלים את מעמד זה על פי חוק? ידועים בציבור הינם זוגות אשר חיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף, אך לא במסגרת נישואים. במקרים שבהם בני זוג אינם יכולים להינשא (בני זוג מאותו מין, פסולי חיתון, ועוד), או זוגות שאינם מעוניינים להינשא יכולים להיות מוכרים באופן חוקי כידועים בציבור.

הכרה במעמד הזו מקבלת תוקף חוקי, וכאשר בני זוג מחליטים להיפרד – ניתן לבטל את אותו חוזה. חשוב לדעת כיצד מבטלים סטטוס של ידועים בציבור כדי לממש את הזכויות הנלוות לפרידה, ועל מנת שגם הפרידה תקבל מעמד חוקי.

תוכן עניינים

לפני הכל – מה צריכים להוכיח ידועים בציבור?

הכרזה של זוג על עצמם כידועים בציבור אינה מספיקה כדי להוכיח את מעמדם של בני הזוג ככאלו. כדי שזוגיות ללא נישואין תקבל תוקף חוקי, יש למלא שני תנאים מרכזיים: ניהול חיי משפחה וניהול משק בית משותף. כלומר, יש להוכיח כי בני זוג שרוצים להיות מוכרים כידועים בציבור מתנהלים כזוג נשוי.

אין זה אומר שחובה לשתף נכסים; ניהול משק בית משותף פירושו ניהול חיי משפחה משותפים. בני זוג שנמצאים במסגרת זוגית מחייבת צריכים להוכיח שהם מקיימים משק משותף על כל הנגזר מכך, וכי לא מדובר בחיים משותפים עבור קבלת טובות הנאה.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  כיצד מקבלים מעמד של ידועים בציבור?

  כאמור, כדי לקבל זכויות של ידועים בציבור, ועל מנת לקבל את תוקף המעמד הזה, יש למסד אותו באופן חוקי. כיצד עושים זאת? באמצעות ניסוח וחתימה על הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור. המטרה של הסכם מהסוג הזה היא למנוע סיבוכים משפטיים במקרה של פרידה. כלומר, מדובר בסוג של הסכם ממון אשר מגדיר מה יקרה במקרה של הפרת ההסכם.

  ניתן לחתום על הסכם שכזה ללא אישור של נוטריון או של בית המשפט לענייני משפחה. אולם, מומלץ להגיש ולאשר את ההסכם בבית משפט לענייני משפחה, וגם להשתמש בשירותיו של עורך דין ידועים בציבור לניסוח ההסכם. מדוע? מפני שאי ידיעת החוקים עלולה להוביל לניסוח של חוזה שאינו יטיב עמכם במקרה של פרידה. בנוסף, ישנה המלצה גורפת לקבל תוקף חוקי ואישור על חוזים מכל הסוגים.

  כדי לקבל הטבות מהמוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס עבור הכרה במעמד ולהגישו למוסד לביטוח לאומי. בנוסף, יש להגיש הצהרה של שני עדים שמעידה כי בני הזוג אכן מנהלים חיים זוגיים ומשק בית משותף. לצד ההצהרה והטופס בני הזוג צריכים לתת פירוט על מערכת היחסים ביניהם. יש להגיש את כל החומרים לביטוח הלאומי אשר יבחן כל מקרה לגופו ויחליט האם זוג מסוים אכן זכאי לקבל זכויות של ידועים בציבור.

  כיצד מבטלים הסכם ידועים בציבור?

  כדי לבטל הסכם ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי, יש להודיע על סיום היחסים. הזכויות שניתנו לכם יחדלו להתקיים, אך אתם עדיין תהיו תחת הסכם לחיים משותפים. אם ההסכם קיבל תוקף מבית המשפט, יש לבטל אותו באופן חוקי – מה שמומלץ לעשות בתיווכו של עורך דין.

  בניגוד לגירושין, ביטול הסכם של ידועים בציבור הוא פשוט יותר. זוגות נשואים כפופים לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, והחוק הזה אינו חל על ידועים בציבור. במקום זאת, חוזה שלא במסגרת נישואים נופל בהגדרה של דיני חוזים כלליים וחזקת השיתוף. במקררה שבו הסכם רכוש לא אושר כדין – הוא יתבטל.

  בנוסף, ניתן לבטל הסכם ידועים בציבור במקרים הבאים:

  • כאשר ההסכם נחתם בעקבות הטעיה או טעות של אחד מבני הזוג
  • כאשר ההסכם נכפה על אחד מהצדדים
  • כאשר אחד מהצדדים הפר אחד מהסעיפים בחוזה

  כלומר, ניתן לבטל את החוזה באופן חד-צדדי או בהחלטה משותפת. במקרה של ביטול חד-צדדי, הצד הנפגע יכול לתבוע את הסעדים שנקבעו בהסכם (דמי מזונות אזרחיים, חלוקת רכוש, הסדרי ראיה של ילדים משותפים, ועוד). בין המשפט לענייני משפחה יוכל לקבוע ביטול מוחלט של ההסכם או של חלקים מסוימים שנפל בהם פגם.
  בכל מקרה שלא יהיה, הסכם ידועים בציבור שמקבל תוקף חוקי מגן על שני הצדדים מבחינה משפטית וכלכלית. חשוב לערוך חוזה שכזה ולקבל את אישורו של בית המשפט על ההסכם. ניסוח של הסכם ידועים בציבור באמצעות עורך דין מומחה בתחום, מהווה רשת ביטחון עבורכם, בתקווה שמעולם תצטרכו לבטל אותו.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף