Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

כיצד למנוע הברחת רכוש בגירושין?

כיצד למנוע הברחת רכוש בגירושין?

תוכן עניינים

מהי הברחת רכוש?

הברחת רכוש היא מושג המבטא מצב שבו אחד מבני הזוג מסתיר חלק מנכסיו בכדי שלא ייאלץ לחלוק אותם עם בת הזוג כחלק מהסדר הגירושין. הנטייה להברחת חלק מהרכוש צפה בדרך כלל כאשר נוצרת ההבנה שמערכת היחסים הולכת לכיוון של פתיחה בהליך גירושין.

מתי ולמה מבוצעת הברחת רכוש?

כחלק מהליך הגירושין מבוצעת חלוקת נכסים בין בני הזוג. במהלך חלוקת הנכסים מסדירים בני הזוג את העברת הרכוש המשותף שצברו לאורך השנים ואת חלוקתו ביניהם. ברכוש שמחולק נכללים גם נכסים נזילים, חשבונות בנק, קצבאות ועוד.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  באיזה אופן מבוצעת הברחת הרכוש?

  ההברחה יכולה להיעשות על ידי העברת מתנות לחברים או לקרובי משפחה. העברות מסוג זה הינן בדרך כלל העברות של מטלטלין, נכסי נדל"ן ואף של חשבונות בנק שלמים. ההברחה יכולה להיעשות באופן עצמאי או על ידי מיופה כוח.

  הטעות המרכזית של מבריחי רכוש נעוצה במחשבה שאין אפשרות לעקוב אחרי הפעולות שלהם. אך בפועל, לרשויות קל מאוד לבחון פעולות שבוצעו לצורך הברחת רכוש ולקשרן לביצועו של הליך גירושין

  באם מתעורר חשד על ביצוע הברחת רכוש הדבר מחייב פעולה מיידית ופנייה אל גורם שיבצע חקירה בנושא. לעיתים הליך החקירה יכלול הוצאה של צו מניעה כדוגמת איסור העברה על נכס כלשהו. את המידע שימצא על ידי החוקרים יש להצליב עם מסמכים המעידים על העברות נכסים שביצע הצד שהואשם בהברחה.

  על אף שהדבר לוקח זמן ניתן לנסות לבצע מעקב אחר התנהלותו הכלכלית השוטפת של המבריח, במידה וימצאו ראיות הדבר יכול לסייע בהוכחת אשמתו אל מול בית המשפט.

  כיצד מתמודדים עם הברחת רכוש?

  1. פנייה לבית המשפט לענייני משפחה – ככל שהפנייה תעשה בשלב מוקדם יותר הדבר ייתן יתרון משמעותי לפונה על פני בן הזוג המבריח. באם הפנייה לבית המשפט נעשתה בליווי עורך דין יוכל בן הזוג הפונה להגן על זכויות עתידיות ברכוש המשותף וכן להוציא צווים כנגד גורמים חיצוניים כמו בנקים ורואי חשבון.
  2. הגשת בקשה לעיקול– לרשות כל אחד מבני הזוג עומדת האפשרות להטיל צו עיקול של עד 50 אחוז מהנכסים והזכויות של בן הזוג השני. בהטלת העיקול ניתן להקפיא את המצב הקיים עד לרגע חלוקת הרכוש הרשמית.
  3. איסוף מידע – בכדי להצליח לתבוע את בן הזוג על הברחת נכסים יש להציג בפני בית המשפט ראיות מספקות לכך. על כן, בן הזוג שחושש מהברחת נכסים על ידי הצד השני נדרש לאסוף את כל המידע שביכולתו לאסוף בכדי לייצר חומר ראיות מספק. איסוף המידע יכול להיעשות על ידי חוקר פרטי ואף באופן עצמאי על ידי ניהול שיחות עם מכרים או על ידי מציאת מסמכים המצויים בבית ומעידים על ביצוע העברות חשודות.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף