Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

האם חזקת הגיל הרך עדיין קיימת בשנת 2023? [מדריך משפטי]

כיום, זוגות רבים חולקים באופן שווה את עול פרנסת הבית ואת נטל גידול הילדים. נשים רבות עובדות שעות רבות וארוכות מחוץ לבית, גברים רבים מחתלים את ילדיהם, מכינים להם ארוחת ערב ומתעוררים אליהם בלילות.

האם חזקת הגיל הרך עדיין קיימת בשנת 2023? [מדריך משפטי]

על אף ההתפתחות החברתית, חזקת הגיל הרך קובעת, כי למרות ששני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, המשמורת על ילדים עד גיל 6 נתונה אוטומטית לאם. האם השינוי התרבותי השפיע על חזקת הגיל הרך?

תוכן עניינים

האם חזקת הגיל הרך קיימת גם כיום בשנת 2023?

על מי חלה חזקת הגיל הרך?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 קובע כי ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם כל עוד אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. לפיכך, חזקת הגיל הרך חלה על ילדים עד גיל 6, בהעדר נסיבות מיוחדות.

במשך שנים חזקת הגיל הרך הייתה שרירה וקיימת, והמשמורת נקבעה אוטומטית אצל האם. רק במקרים חריגים, בהם הוכח כי האם נעדרת מסוגלות הורית, או שיש לה קושי פיזי כגון מחלה, תאונה וכדומה, המשמורת נקבעה אצל האב.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  חשוב לדעת שבתי המשפט לא נוהגים להפריד בין אחים, ועל כן, על פי חזקת הגיל הרך, כאשר ישנם אחים מתחת לגיל 6 ואחים מעל גיל 6, המשמורת על האחים הגדולים תהיה גם כן אצל אמם.

  האם חזקת הגיל הרך בוטלה?

  האם סעיף החוק הקובע את חזקת הגיל הרך בוטל?

  חזקת הגיל הרך כפי שהיא מופיעה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לא בוטלה מעולם. הצעות שונות לביטול חזקת הגיל הרך עלו וירדו מסדר היום של הכנסת במשך שנים ארוכות.

  כיום מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – ביטול חזקת הגיל הרך), התשפ"ג-2023, שהוגשה בחודש מרץ 2023. אך גם הצעת חוק זו טרם אושרה, וחזקת הגיל הרך טרם בוטלה באופן רשמי.

  כיצד בתי המשפט מתייחסים לחזקת הגיל הרך?

  בפועל, בעשורים האחרונים החלו בתי המשפט לנהוג לפסוק משמורת משותפת ככלל, מתוך נקודת הנחה שטובת הילד היא לגדול אצל שני הוריו. כך שהעדפה היא לקבוע משמורת משותפת, אלא אם יוכח כי טובת הילד היא משמורת יחידה של אחד מהוריו בלבד. כשבמקביל בית המשפט קובע את זמני השהות של הילד עם כל אחד מהוריו בהתאם לנסיבות ובכפוף לטובת הילד.

  החל משנת 2021 נכנסו תקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין) לתוקף. בהתאם לתקנות אלה לא נקבעת עוד משמורת של אחד ההורים, אלא בית המשפט קובע חלוקת זמני שהות על הילדים בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו.

  בית המשפט קובע חלוקת זמני שהות על הילדים בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו

  המשמעות של העדר הורה "משמורן", היא כי אין עוד משמעות פרקטית לחזקת הגיל הרך, וכך למעשה, בוטלה חזקת הגיל הרך.

  מאיזה גיל ילדים לנים אצל האב?

  ילדים עשויים ללון אצל האב החל מגילאים צעירים ביותר, ואף בהיותם בני חודשים ספורים בלבד. יחד עם זאת חשוב לדעת שכל מקרה נבחן לגופו, בהתאם לנסיבות, תוך בחינת טובת הילד.

  כך למשל כאשר מדובר בתינוקות יונקים, סביר להניח שבית המשפט יפסוק זמני שהות מצומצמים יותר עם האב, וללא לינה. אף על פי כן, חשוב להבין כי לא מדובר בהסדר קבוע, ולאחר שהתינוק גדל, ניתן לבקש להרחיב את זמני השהות, בהתאם לשינוי הנסיבות ולטובת הילד. כמו כן ניתן בהסכמה לקבוע מנגנון מדורג של הרחבת זמני השהות עם הזמן, בכפוף לטובת הילד, ולאשרו בהסכם גירושין.

  האם חזקת הגיל הרך משפיעה על תשלום המזונות?

  הלכת בע"מ 919/15 שהשוותה את נטל המזונות בין נשים לגברים, אינה חלה על ילדים מתחת לגיל 6. לפיכך, בהתאם לדין, חובת תשלום המזונות של ילדים עד גיל 6 חלה על האב בלבד. יחד עם זאת, לזמני השהות של הילד עם האב ישנה השפעה על גובה תשלום המזונות, לפיכך ככל שזמני השהות של הילד אצל האב נרחבים יותר, חיוב תשלום המזונות יצומצם.

  זכות הורית שווה בגיל הרך

  בשורה התחתונה, על אף שחזקת הגיל הרך לא בוטלה באופן רשמי מעולם, בפועל, מאז שבית המשפט חדל לקבוע הורה משמורן, חזקת הגיל הרך איבדה את משמעותה והפכה לאות מתה. כיום, בשנת 2023, אין עוד חזקה לפיה ילד מתחת לגיל 6 ישהה רק עם אמו, אלא גם לאב זכות לגדל את ילדיו הפעוטות, ממש כמו לאם.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף