Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  הצלחה: הסכם הממון קבע הפרדה רכושית בין בני הזוג. הבקשה לביטולו – נדחתה!

  תקציר

  בני זוג חתמו על הסכם ממון שקבע הפרדה רכושית ואישרו אותו בפני בית המשפט. חלפו השנים והצדדים התגרשו. האישה התחרטה על שהסכימה בהסכם הממון, וביקשה לבטל את ההסכם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. בית המשפט דחה את טענותיה של האישה שיש לבטל את הסכם הממון, קבע כי ההסכם עומד בעינו ופסק שהרכוש יחולק בהתאם לאמור בהסכם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע

   גבר בעל הון חתם על הסכם ממון שמטרתו הייתה להפריד את הרכוש שלו ושל אשתו במקרה של גירושין. הצדדים אישרו כדין את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה, שנתן תוקף של פסק דין להסכם הממון. הצדדים נהגו על פי הסכם הממון משך חייהם המשותפים, ונהגו בהפרדה רכושית מוחלטת.

   חלפו השנים ונישואיהם של הצדדים עלו על שרטון. בני הזוג ביקשו להתגרש.

   או אז, האישה שחתמה על הסכם הממון שקבע הפרדה רכושית, התחרטה וביקשה לבטל את הסכם הממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. הגבר לא המתין רגע אחד מיותר ופנה למשרדנו לקבלת ייצוג משפטי.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

   נאלצנו להתמודד בתיק זה עם אישה שביקשה לכפור בהסכם עליו חתמה מרצונה החופשי, בכל דרך. האישה, שלמעשה התחרטה על הסכם הממון עליו חתמה, טענה כנגד תוקפו של הסכם הממון טענות רבות ומסורבלות, אותן נאלצנו להפריך.

   האישה טענה כי היא חתמה על ההסכם כשלא הייתה מרוכזת, ביום צום, תחת אילוץ ויכולת שיפוט לקויה, כשהיא נשלטת על ידי הגבר וכהנה וכהנה.

   כשעומתה האישה עם אמיתות טענותיה, המשיכה האישה לטעון שהיא סובלת מליקוי נפשי קשה, בו לא רק עורך הדין שהיה נוכח במועד החתימה על ההסכם לא הבחין, אלא גם בית המשפט שאישר את ההסכם ונתן לו תוקף של פסק דין.

   ההישגים שלנו

   1. הוכחנו שבני הזוג ניהלו משטר הפרדת רכוש משך חייהם המשותפים המשקף את הקבוע בהסכם הממון.
   2. הפרכנו את הטענה של האישה שההסכם נחתם תחת לחץ או כפייה.
   3. הפרכנו את טענות האישה שבשל מצבה הנפשי היא לא הבינה את ההסכם עליו חתמה.
   4. שכנענו את בית המשפט שהאישה חתמה על הסכם הממון מרצונה החופשי תוך שהיא מבינה את משמעותו.
   5. בית המשפט קיבל את עמדתנו שהסכם הממון לא היה הסכם מקפח.
   6. משמעות ההחלטה היא שהרכוש יחולק בין הצדדים בהתאם להסכם הממון עליו חתמו בני הזוג.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף