Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  פרודה? דעי מהן זכויותייך

  לאחר שאישה מתגרשת מבן זוגה, היא זכאית, בין היתר, לתשלום מזונות, ולחצי מהרכוש המשותף לה ולבעלה לשעבר. אך מהן זכויותיה של פרודה, כלומר של אישה שכבר לא מנהלת חיים משותפים עם בעלה, אך טרם התגרשה ממנו באופן רשמי?

  תוכן עניינים

  זכות לייצוג משפטי

  לאישה פרודה יש זכות לייצוג על ידי עורך דין מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. זאת, בתנאי שהיא עומדת בקריטריונים של מבחן ההכנסות – בחינת גובה הכנסותיה של האישה ושווי רכושה שאינו דירת מגורים. הכנסותיו של הבעל אינן נבחנות במבחן ההכנסות. חשוב להבהיר, שגם אם האישה אינה עומדת בקריטריונים של מבחן ההכנסות, אין הדבר אומר שהיא אינה זכאית לייצוג משפטי כלל. במקרים כאלה, יכולה האישה לפנות, למשל, למחלקות המשפטיות של ארגוני נשים למיניהם, כמו נעמת או ויצו.

  זכויות דיור

  לאישה פרודה יכולה להיות זכות לסיוע ממשרד הבינוי והשיכון בנושא דיור, במידה שהדירה שהיא מתגוררת בה אינה בבעלותה אלא דירה שכורה. נוסף על כך, אם יש לה שלושה ילדים או יותר, ניסיונותיה לסיים את נישואיה נמשכים שנתיים או יותר או שהיא קיבלה מהרבנות אישור על כך שהיא עגונה, והיא מתקיימת מקצבת נכות צמיתה מלאה, או מקצבת הבטחת הכנסה בשנתיים האחרונות או מקצבת השלמת הכנסה בשנה האחרונה (הרחבה על קצבאות אלה – בהמשך), זכאית האישה הפרודה לדיור ציבורי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אישה פרודה שגרה בדירה שכורה, זכאית לסיוע בשכר הדירה אם:

   • היא ובעלה אינם מתגוררים תחת אותה קורת גג במשך שנתיים לפחות, ובזמן זה ניסתה האישה להשתחרר מהנישואין, או אם היא קיבלה מהרבנות אישור על כך שהיא עגונה
   • גובה הכנסותיה אינו עולה על 9851 ₪ (ברוטו).

   לאישה פרודה יכולה להיות זכות לסיוע ממשרד הבינוי והשיכון בנושא דיור, במידה והדירה שהיא מתגוררת בה שכורהישנם שלושה מקרים שבהם גם אם האישה ובעלה אינם מתגוררים תחת אותה קורת גג במשך פחות משנתיים, זכאית האישה לסיוע בשכר הדירה:

   1. אם היא שהתה במקלט לנשים מוכות או בדירת מעבר. אם היא לא שהתה באחד מאלה, אך בוצעו בה מעשי אלימות, צריכה האישה לקבל מהמחלקה לשירותים חברתיים שעל ידיה היא מטופלת, אישור על כך שיש לה זכות לשהות במקלט לנשים מוכות, אך שלא באשמתה – היא לא יכולה לממש זכות זו
   2. אם היא עולה חדשה שנמצאת בישראל בין שנה לבין שנתיים, ובעלה לא נמצא בישראל
   3. אם היא הוציאה צו הגנה או הרחקה ועקב סכנה לחייה היא לא יכולה להמשיך ולשהות בביתה.

   חשוב להבהיר שגם אם קריטריונים אלה לא חלים על אישה פרודה, יכולה האחרונה לפנות לוועדת החריגים של משרד הבינוי והשיכון ולהגיש אסמכתאות בדבר מצבה הכלכלי המורכב. אישה שעושה כן שומרת על סיכוייה לקבל סיוע בדיור.

   זכויות בביטוח לאומי

   אם הכנסותיה של האישה הפרודה הן נמוכות מאוד, או לא קיימות כלל, יש לה זכות להגיש תביעה לקבלת קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. כדי לקבל את הקצבה, יש צורך במבחן מיצוי כושר השתכרות, וכל עוד לאישה אין ילדים בני פחות משנתיים – עליה גם להתייצב בלשכת התעסוקה. הזכאות לקצבה נבחנת לפני קבלת פסק דין המזונות אם במשך 30 ימים (או יותר) ברצף לא חיה האישה באותו הבית עם בן זוגה, שלא מכלכל אותה. הזכאות לקצבה בטרם הוגשה תביעת מזונות נבחנת אם:

   • הסיבה לכך שהאישה לא מגישה תביעת מזונות היא חשש לפגיעה פיזית
   • האישה ובעלה אינם חיים תחת אותה קורת גג כשנה, והבעל לא מכלכל את האישה
   • ההכנסה היחידה של הבעל היא קצבת נכות
   • הבעל נמצא במאסר/במעצר מעל 30 ימים.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף