Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  האם שינויים במשכורת של האב יובילו להגדלת סכום המזונות?

  לאחר שבני זוג עוברים הליך גירושין, אחד מבני הזוג (לרוב, הגבר) מחויב לשלם מזונות לבן הזוג השני, שבחזקתו נמצאים ילדיהם המשותפים. מאמר זה יעסוק בשאלה האם שינויים במשכורת האב יובילו להגדלת סכום המזונות.

  תוכן עניינים

  איך נקבע סכום המזונות?

  כאשר לזוג הגרוש יש ילדים משותפים בגיל הרך (עד גיל 6), האב מחויב לשלם, בערך, בין 1200 לבין 1400 ₪. כאשר הילדים המשותפים של הזוג הגרוש הם מעל גיל 6, הגורמים שמשפיעים על קביעת סכום המזונות הם הזמן שבו הילדים שוהים עם אביהם לעומת הזמן שבו הם שוהים עם אמם, וכן הכנסותיו של כל הורה תוך התחשבות בגמלאות השונות להם כל הורה זכאי, רכושם ועוד.

  בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), נקבע שחובת המזונות קיימת כל עוד הילדים טרם הגיעו לגיל 18. ואולם, מסביר עורך הדין יניב ערבה – עקב העובדה שישראלים בני 18 מתגייסים לצבא, לשירות לאומי, למסלולי עתודה או לומדים בכיתות י"ג-י"ד, הם עוד לא יכולים לפרנס עצמם ולכן בית המשפט העליון מחייב אבות לשלם מזונות לילדיהם עד שאלה מסיימים את שירותם הצבאי/הלאומי, בשווי של שליש מדמי המזונות שנועדו במקור לאותם הילדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי סכום המזונות יכול לגדול?

   כשנקבע סכום מזונות, איש לא מניח שגובה סכום המזונות בהכרח יישאר זהה עד תום תשלום המזונות. ואולם, סכום המזונות יכול להשתנות רק במקרים מסוימים, למשל:

   • שיפור במצב הכלכלי של האב/ירידה במצב הכלכלי של האם: כאמור, אחד הגורמים שמשפיעים על קביעת סכום המזונות הוא הכנסותיו של כל הורה. מכאן, שאם משכורת האב משתנה, והכנסתו גדולה יותר משהייתה בעבר, ניתן בהחלט לשקול להגדיל את סכום המזונות. ניתן לעשות כן, גם כשמצבה הכלכלי של האם משתנה לרעה, בטענה שבמצב שכזה, מן הראוי שהאב ישלם סכום מזונות גבוה יותר, לטובת ילדיו.
   • האב לא עומד בהסדרי השהות שנקבעו: בהסכם גירושין, או בפסיקת הערכאה השיפוטית הרלוונטית, נקבעים הסדרי שהות של ילדי הזוג המתגרש. אם האב לא עומד בהסדרים אלה, ובפועל הוצאות האם גדולות בהרבה משהיו אמורות להיות, ניתן להגדיל את סכום המזונות.
   • שינוי לא צפוי בצרכי הילדים: אם, לדוגמא, אחד הילדים מפתח מחלה מסוימת הדורשת טיפול והשגחה משמעותיים יותר מבעבר, ולא היה ניתן לדעת זאת כשנקבע סכום המזונות – ניתן להגדיל סכום זה.

   יש לציין, שניתן גם להקטין את סכום המזונות, למשל אם לאב נולדים ילדים נוספים, או אם מצבו הכלכלי יורד.

   מה צריך לעשות בפועל כדי להגדיל את סכום המזונות?

   ראשית, מנחה עוה"ד יניב ערבה כי יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך, אך אם הניסיון ליישב את הסכסוך לא עולה יפה, יש להגיש תביעה לאותה ערכאה שיפוטית שדנה בעבר בנושא המזונות (אם אין כזו – על התביעה להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה/לבית הדין שהילד גר בתחום שיפוטו). האם צריכה לנמק מדוע לדעתה יש להגדיל את סכום המזונות, ולאב ניתנים חמישה-עשר ימים להגיש כתב הגנה שבו עליו לנמק מדוע לדעתו אין להגדיל את סכום המזונות. אחר-כך קובעת הערכאה השיפוטית מועד לדיון בנושא, בהתייצבות האם והאב, ובו מתקבלת ההחלטה האם להגדיל את סכום המזונות או לא.

   לסיכום, שינויים במשכורת האב אכן יכולים להוביל להגדלת סכום המזונות, שכן כל עוד הילדים המשותפים של הזוג הגרוש הם מעל גיל 6, סכום המזונות, נקבע, בין היתר, בהתאם להכנסות כל הורה.

   סכום המזונות יכול לגדול גם כשיש ירידה במצב הכלכלי של האם, וכן אם האב לא עומד בהסדרי השהות שנקבעו או כשיש שינוי לא צפוי בצרכי הילדים. כדי להגדיל בפועל את סכום המזונות, יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך. אם הניסיון ליישב את הסכסוך לא עולה יפה, יש להגיש תביעה, במסגרתה כל צד מסביר מדוע לדעתו יש/אין להגדיל את סכום המזונות.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף