Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  הוכחנו שהכספים לרכישת הדירה ניתנו במתנה. האישה תקבל מחצית מהדירה!

  תקציר

  בני זוג נשואים נעזרו באחותו של הבעל לצורך מימון דירת מגורים. לאחר שהתגרשו הבעל טען כי יש לקזז את מחצית הסכום שנתנה האחות מחלקה של האישה בדירה.

  האישה התנגדה וטענה כי היא זכאית למחצית הרכוש, ללא קיזוז סכום המתנה שניתנה על ידי אחות הבעל. בית המשפט קיבל את עמדתנו, שהכסף ניתן לבני הזוג במתנה, ופסק שאין לקזז את מחצית שוויו מהסכום שיועבר לאישה בגין מכירת הדירה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע

   בני זוג נשואים שהביאו 4 ילדים לעולם התקשו לחסוך מספיק כסף לצורך ההון הראשוני לרכישת דירה. אחותו של הבעל נעתרה לעזור להם מטוב ליבה ונתנה להם סכום כסף נכבד, כך שבני הזוג יוכלו להתחיל את חייהם בדירה משלהם. בני הזוג הודו לאחות הבעל, והשתמשו בכסף שנתנה לצורך מימון דירת המגורים, ששימשה אותם ואת ארבעת ילדיהם במהלך כל חייהם המשותפים.

   עברו השנים, ובני הזוג נקלעו למשבר בזוגיות. האישה ביקשה להתגרש ומייד פנתה אלינו לייצוג משפטי. האישה רצתה שכל הרכוש יחולק בינה ובין הבעל באופן שווה, צודק והוגן, אך הבעל סירב לחלוקה שווה של הרכוש וביקש לקזז את מחצית סכום הכסף שנתנה אחותו, מחלקה של האישה בדירה.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

   פעמים רבות בסכסוכי גירושין, מעורב כסף שניתן על ידי בני משפחה. ככלל, אדם הטוען שקיבל כסף מאחר במתנה, עליו מוטל הנטל להוכיח שמדובר במתנה. אך בהליכי גירושין קיימת חזקת המתנה – חזקה החלה בעיקר כאשר מדובר בכסף שמועבר מהורה לילד, לאור אופי הקרבה ומערכת היחסים ביניהם, המושתת על דאגה וסיוע.

   במקרה זה היה מדובר בכספים שהועברו מאחות הבעל לצורך רכישת הדירה ולא מהוריו. הבעל עמד על טענתו כי הכסף שהתקבל הוא בבחינת הלוואה או מתנה על תנאי כל עוד הצדדים חיים כבני זוג. לכן נדרשנו להוכיח כי הכסף שהתקבל מאחותו היה בבחינת מתנה ללא כל תנאי, לאור מערכת היחסים החמה והדואגת שהייתה ביניהם לבין האחות.

   ההישגים שלנו

   1. הפרכנו את טענות הבעל, שהכסף שהתקבל מאחותו התקבל כהלוואה.
   2. הוכחנו שהאחות לא דרשה את הכסף שנתנה בחזרה, לא הגישה כל תביעה להשבת החוב, ואף אמרה במפורש שלא מדובר בהלוואה במהלך שיחת חולין שערכה עם התובעת.
   3. הוכחנו שהכסף שקיבלו בני הזוג מאחותו של הבעל, התקבל במתנה, לאור מערכת היחסים החמה והדואגת בין הצדדים וילדיהם לבין האחות.
   4. בית המשפט קיבל את עמדתנו שאין לחייב את האישה להחזיר את מחצית משווי הכסף שניתן לבני הזוג במתנה, ושיש לחלק את הרכוש באופן שווה והוגן בין הצדדים.
   5. משמעות ההחלטה היא לא רק דחיית החיוב של האישה בהשבת הכספים, אלא גם שהרכוש יחולק בין בני הזוג באופן שווה הוגן וצודק, לרבות דירת המגורים שנרכשה בעזרת אחותו של הבעל.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף