Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  גירושין של אנשי צבא קבע

  מחקרים מראים כי בשנים האחרונות שיעור הגירושין בקרב זוגות אשר לפחות אחד מבני הזוג משרת כאיש קבע הולך גדל. את הסיבה מייחסים למרחק הרב שנפער, ההיעדרות לימים ולשעות ארוכות והעומס הנפשי והפיזי הרב שלעיתים גוררים עימם חוסר קשב וחוסר פניות למתרחש בבית.

  כאשר זוג מחליט להתגרש הדבר מורכב וכולל השלכות רבות מבחינה אישית, משפחתית, משפטית וכלכלית. באם מדובר בגירושין בין בני זוג שאחד מהם הוא משרת קבע- יש לכך השלכות נוספות. זאת בשל העובדה שמשרתי קבע בצה"ל זכאיים לזכויות סוציאליות נוספות וכן ליציאה מוקדמת יותר לפנסיה. לנתונים אלה ככל הנראה תהיה השפעה משמעותית על ההסדרים שיגיעו אליהם במסגרת הליך הגירושין.

  תוכן עניינים

  חוק יחסי ממון והשפעתו על חלוקת הרכוש

  • זוג שנישא לפני שנת 1974– לפי החוק חלה על הזוג "הלכת השיתוף". הלכה זו מגדירה חלוקה שוויונית של כל הרכוש המצוי בידי בני הזוג. זאת ללא התחשבות ברישום בעלות מכל סוג שהוא אל מול הרשויות.
  • זוג שנישא אחרי 1974– לפי החוק חל על הזוג הסדר "איזון משאבים". הסדר זה מגדיר שמרגע פקיעת הנישואין לכל אחד מבני הזוג עומדת זכאות לחצי משווי נכסיו של האחר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חלוקת הרכוש בין בני הזוג תעשה בהתאם לשנת נישואיהם ולפי החוק שהתקיים בה. החלוקה כוללת פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, חסכונות, קופות תגמולים וזכויות פנסיה עתידיות.

   אך לא נכללים בה הנכסים הבאים:

   1. נכסים שהיו בבעלות של אחד מבני הזוג בטרם נישאו
   2. נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה בזמן הנישואין
   3. נכסים שהוסכם עליהם במסגרת הסכם ממון או כל הסכם אחר שמסדיר את האופן שבו תבוצע חלוקתו.

   המשמעויות הנלוות לגירושין ממשרת קבע

   כאמור, למשרתי קבע קיימות זכויות סוציאליות רבות יותר ביחס לאנשים המועסקים בשוק הפרטי. לפי חוק יחסי ממון, כשיגיע משרת הקבע לגיל הפרישה הפנסיה שיקבל מצה"ל תחולק עם בת/בן הזוג. החלוקה תתבצע גם ביחס לקרנות השתלמות, דמי פרישה או כל הטבה כספית שיקבל משרת הקבע מהצבא.

   בכדי לחשב את החלק שיוענק לבן הזוג שאינו משרת בצבא, יפנה בית המשפט לענייני משפחה לאקטואר. החישוב ייעשה תוך בחינת פרמטרים נוספים כמו: אינפלציה, גיל, תמותה וכו'.

   נכסי קריירה שנצברו במסגרת השירות הצבאי

   כשמדובר בנישואין לאיש קבע, לפי רוב בן הזוג השני יישאר בית ויישא את רוב העול של אחזקת הבית על כתפיו. בשל כך בדרך כלל לא תהיה לו אפשרות לפתח את עצמו מבחינה מקצועית או אקדמאית. כאשר במקביל איש הקבע צבר הישגיים משמעותיים כמו מוניטין, יכולות אקדמיות והכשרות מקצועיות אשר יסיעו לו רבות ביום הפרישה ויעניקו לו פוטנציאל השתכרות גבוה. לכן, כחלק מחלוקת הרכוש בין בני הזוג נלקחים בחשבון גם נכסי הקריירה שצבר איש הקבע בשירותו.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף