Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  גירושין למראית עין (גירושין פיקטיביים)

  תוכן עניינים

  מהם גירושין למראית עין?

  גירושין למראית עין הינם גירושין פיקטיביים, "על הנייר". כלומר, מבחינה פורמלית בני הזוג מתגרשים אך בפועל ממשיכים להתנהל באותו האופן כפי התנהלו בטרם ביצוע ההליך. ביצוע גירושין פיקטיביים לפי רוב נועד להשגת מטרות מסוימות של בני הזוג, בדרך כלל מטרות כלכליות.

  מהו המניע המרכזי לביצוע גירושין למראית עין?

  המניע המרכזי לביצוע הליך זה הוא למנוע פגיעה ברכוש ולהגן על אינטרסים כלכליים של בני הזוג. במצבים שבהם קיים איום על הרכוש המשפחתי או על רכושו של אחד מבני הזוג, בדרך כלל על ידי נושים או תביעות נזיקיות- ישנו ניסיון להתחמק ממילוי החובות על ידי ביצוע הליך זה.

  כחלק מההליך מבצעים בני הזוג חלוקת רכוש (פיקטיבית גם כן). במסגרת החלוקה מועבר הרכוש של בן הזוג על שמה של האישה, בתוספת דמי מזונות גבוהים במיוחד. הרכוש שקיבלה האישה במסגרת החלוקה מוגן מפני נושים של הבעל ואף מקנה הטבות שונות בשל מעמד "הורה יחידני" שמקבלת בת הזוג כחלק מההליך. זאת למרות שבפועל ממשיכים בני הזוג לחיות יחד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם הסיכונים הכרוכים בביצוע גירושין למראית עין?

   • גירושין פיקטיביים אינם מוגדרים בחוק כעבירה פלילית. עם זאת, יש בהם בוודאי משום מצג-שווא כלפי גובי החובות ולכן הם חושפים את הזוג לתביעות במסגרת אזרחית.
   • באם ירצו בני הזוג להתגרש בעתיד (באופן אמיתי) בת הזוג עלולה לטעון שהנכסים והכספים שהועברו אליה באמת שלה ואף לדרוש להשאיר את דמי המזונות הגבוהים שהוסכם עליהם.
   • באם הדבר יתגלה יהיו לכך השלכות נרחבות אל מול רשויות המס אשר יראו את המקרה כמקביל בחומרתו להעלמת מס על כל השלכותיה.

   האם קיימים פתרונות חלופיים?

   ישנם פתרונות שונים שיכולים להתאים לכל משפחה/בני זוג בהתאם ליכולותיה וצרכיה. מומלץ לתכנן מראש באופן מחושב את חלוקת הנכסים והכספים במסגרת הסכם ממון מאורגן. כמו כן, ניהול נכון של העברה בין-דורית והקמת נאמנויות יוכלו לסייע בהתמודדות עם נושים וחובות.

   יחסו של בית המשפט לתופעה

   בתי המשפט מוקיעים את התופעה ורואים בכך ניסיון של בני הזוג לחמוק מחיובים שחלים עליהם לפי חוק. וניסיון להשתמש במוסד הנישואין/הגירושין כמקור למפלט מפני נושים.

   כיצד ניתן לחשוף את התרמית שבבסיס הגירושין למראית עין?

   מטרתם של הנושים היא כמובן להוכיח שמדובר בגירושין למראית עין ובכך להביא לביטולו של הסכם הגירושין הפיקטיבי שנחתם על ידי בני הזוג. בביטול ההסכם יוכלו הנושים לבטל את העברות הרכוש ולאפשר את גביית חובו של הבעל מידי האישה.

   בכדי לעשות זאת, על הנושים/ הרשויות להוכיח כי ההסכם אכן נעשה במטרה להבריח רכוש ולהימנע מפירעון חובות. לשם כך נדרשת הצגת ראיות מוחשיות וחד משמעיות שבכוחן לשכנע את בית המשפט כי אכן מדובר בהסכם המיוסד על תרמית.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף