Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  גורל המשכנתא במקרה של גירושין

  זוגות רבים שנישאים רוכשים דירה בכדי לחסוך את עלויות השכירות ולקנות נכס שיצטרף להון העצמי שלהם. מחירי הדיור בארץ לפי רוב הינם גבוהים ומגיעים לסכומים שזוגות צעירים לא יכולים להרשות לעצמם. לכן רבים מהזוגות פונים לבנק לקבלת משכנתא.

  המשכנתא הינה הלוואה ארוכת-טווח של סכום גדול. מטרתה לפי רוב היא רכישת נכסים אשר אין לרוכש את הסכום המספק בכדי לקנותם במועד הרכישה. את המשכנתא מחזיר הלווה במנות קטנות במשך שנים עד שמשלם את הסכום כולו בליווי הריבית שסוכם עליה מול הבנק.

  באם החליט זוג שלקח משכנתא להתגרש יש לכך השלכות, שהרי על בני הזוג להחזיר את הכסף שלוו עבור הבעלות בנכס. ככל הנראה כחלק מתהליך הגירושין צפוי הנכס משותף להחליף את בעליו או שהזכויות עליו יחולקו אחרת/ יועברו לאחד מבני הזוג/ אדם חיצוני. בעת גירושין, במידה ויש בידי בני הזוג נכס בבעלות שמשולמת עליו משכנתא, ישנן מספר אפשרויות הנוגעות למצבו של הנכס ולהעברת התשלום:

  • מכירת הנכס – באם נקלעו בני הזוג למצב של גירושין על מנת לחסוך את הוויכוחים הצפויים בנוגע לבעלות על נכסים משותפים או על הסדרת המשך תשלומי המשכנתא, ניתן להחליט למכור את הנכס. באם החליטו בני הזוג למכור את הנכס, יופסק תשלום המשכנתא והרווחים שהניבה המכירה יחולקו בין בני הזוג בהתאם להחלטתם כחלק מהסכם הגירושין או בהתאם להסכמה קודמת שהגיעו אליה בני הזוג.
  • רכישת הנכס/ זכויות בנכס על ידי אחד מבני הזוג – אפשרות נפוצה יותר הינה רכישת זכויותיו של אחד מבני הזוג בנכס על ידי האחר. בן הזוג שרכש את הנכס/קיבל את הזכויות שבנכס מקבל יחד איתו גם את כל החובות והזכויות הקשורים בנכס, כולל ההתחייבות לתשלום המשכנתא. מנגד, בן הזוג שהעביר את זכויותיו העביר גם את אחריותו ביחס לתשלומי המשכנתא.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   באיזה אופן ניתן לבצע את העברת הזכויות/ הבעלות על הנכס?

   בן הזוג שאליו מועברות הזכויות בנכס נדרש להגיש "בקשה להמחאת חיובים". הבקשה מוגשת לנציג המשכנתאות ובמסגרתה נקבע כי החוב עובר מבן זוג אחד לאחר. לפי רוב להגשת הבקשה יש לצרף מספר מסמכים:

   1. תעודת זהות הכוללת ספח המעיד על גירושין
   2. נסח טאבו/ אישור זכויות של הנכס
   3. דפי חשבון בנק מהחודשיים האחרונים
   4. הוכחת יכולת לשאת בתשלום באופן עצמאי (לפי רוב, על ידי צירוף פירוט הכנסות).
   5. אסמכתאות והסבר לסיבת הבקשה להמחאת החיובים

   לעיתים ידרוש הבנק גם הסכם גירושין/ממון, פסק דין של בית המשפט, תעודת גירושין או מסמך התרת נישואין.

   לאחר אישור הבקשה על ידי הבנק, יידרשו בני הזוג לחתום על המסמכים הרלוונטיים. לאחר מכן, ינפיק הבנק מסמך שיוציא את בן הזוג מרישומי המשכנתא ומהזכויות בנכס. ובכך ישוחרר מההתחייבות למשכנתא ומזכויותיו בנכס.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף