Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי  ביטול צוואה הדדית – 7 דברים שאסור לפספס

  צוואה הדדית היא צוואה שדרך הביטול שלה היא שונה משל צוואה רגילה. מטרת הצוואה ההדדית היא שבני הזוג יוכלו להסתמך אחד על צוואתו של השני. פעמים רבות משמשת צוואה הדדית בני זוג שמבקשים להוריש רכוש זה לזו עד לאחר מותם, ולאחר מכן להעבירו לילדים.

  על מנת לשמור על עקרון ההסתמכות של בני הזוג, ביטול צוואה הדדית, הוא קשה יותר מביטול של צוואה רגילה, ולעיתים אף כרוך בוויתור על חלקים בירושה של בן הזוג. לפני שאתם עורכים צוואה הדדית, חשוב שתקראו מספר דברים, שאסור לכם לפספס על ביטול צוואה הדדית.

  תוכן עניינים

  1# קשה יותר לבטל צוואה הדדית

  אחד העקרונות המרכזיים של צוואה הדדית, הוא הסתמכותם של בני הזוג זה על צוואתו של זה. על מנת לתת משנה תוקף להסתמכות בני הזוג זה על זה, הקשה המחוקק על ביטול צוואה הדדית וקבע דרכי ביטול שונות של צוואה הדדית, ביחס לביטול צוואה רגילה.

  כך למשל ביטול צוואה הדדית באמצעות השמדתה בלבד, מבלי שבן הזוג ידע על כך, אינו תקף, והצוואה ההדדית תעמוד בתוקפה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   2# ביטול צוואה הדדית של בני זוג שעדיין בחיים, יעשה באמצעות הודעה

   המחוקק קבע כי הדרך לבטל צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים, היא באמצעות מסירת הודעה כדין לבן הזוג. על מי שערך צוואה הדדית ומבקש לבטל אותה לפני שבן זוגו נפטר, למסור לבן זוגו הודעה על ביטול הצוואה עם אישור מסירה. רק לאחר מסירת ההודעה לבן הזוג, הצוואות ההדדיות יבוטלו שתיהן, וכל אחד מבני הזוג יהיה רשאי לערוך צוואה חדשה.

   3# ביטול צוואה הדדית לאחר פטירה, מאלץ אתכם לוותר על חלקכם בירושה

   ביטול צוואה הדדית לאחר פטירה פוגע באינטרס ההסתמכות של בן הזוג, אך חסימת האפשרות לבטל את הצוואה של בן הזוג שנשאר בחיים, פוגעת בחופש הציווי שלו.

   על מנת לאזן בין העקרונות, קבע המחוקק כי ניתן לבטל צוואה הדדית גם לאחר שבן הזוג נפטר, אך על מנת לבטל צוואה הדדית לאחר המוות של בן הזוג, עליכם לוותר על חלקכם בירושה על פי הצוואה.

   הפתרון של ויתור על הירושה של בן הזוג, בתמורה לביטול הצוואה ההדדית מצד אחד שומר על אינטרס ההסתמכות של הנפטר, ומן העבר השני הוא שומר על החופש של בן הזוג שנשאר בחיים לבטל את צוואתו.

   4# ניתן לבטל צוואה הדדית, גם לאחר שהירושה כבר חולקה

   גם לאחר שהירושה של בן הזוג חולקה, ניתן לבטל את הצוואה ההדדית. התנאי הוא שבן הזוג שירש את חלקו בירושה, יחזיר את הירושה שקיבל, לעיזבון. אם בן הזוג טרם מכר את הנכסים, הוא יחזיר אותם כמו שהם; אם הוא כבר מכר את הנכסים או חלקם, עליו להחזיר את שווי הנכסים שכבר אינם.

   5# ניתן לקבוע דרכי ביטול צוואה הדדית, בצוואה עצמה

   המחוקק אפשר לבני הזוג לקבוע דרכים נוספות או שונות לביטול הצוואה ההדדית, הן בחייהם והן לאחר מותו של אחד מהם. את דרכי ביטול הצוואה הנוספות שיקבעו בני הזוג, עליהם לקבוע במפורש, בצוואה עצמה.

   6# כדאי לקבוע דרך לביטול הצוואה ההדדית במצב שבן זוג מאבד את כשירותו המשפטית

   אחד הקשיים שהמחוקק לא נתן עליהם את הדעת בחוק הירושה, הוא מקרה בו שני בני הזוג עדיין בחיים, אך אחד מהם אינו כשיר משפטית.

   אדם שאינו כשיר משפטית אינו יכול להבין את משמעות הודעת ביטול הצוואה, הוא אינו יכול גם לבטל צוואה שכבר ערך, ואינו יכול לערוך צוואה חדשה. לכן משלוח הודעה על ביטול צוואה הדדית לאדם שאינו כשיר משפטית, לא יגרום לביטול הצוואה ההדדית, מה שפוגע באפשרות של בן הזוג השני לשנות את צוואתו.

   הדרך להתמודד עם קושי זה, היא לקבוע בצוואה ההדדית, דרכים לביטול הצוואה ולהתייחס גם למקרים בהם אחד מבני הזוג אינו כשיר משפטית.

   7# לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות של בני הזוג לבטל את הצוואה ההדדית

   על אף שחוק הירושה מאפשר לבני הזוג לקבוע דרכי ביטול צוואה הדדית בצוואה עצמה, החוק מסייג זאת וקובע שלא ניתן לקבוע הוראה בצוואה, שתשלול לחלוטין את האפשרות של בני הזוג לבטל את הצוואה ההדדית בחיי שניהם.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף