Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

בדיקת אבהות – שאלות נפוצות (ותשובות)

תוכן עניינים

מהי בדיקת אבהות?

בדיקת אבהות היא בדיקה אשר מבצע אדם שרוצה או נדרש לבחון קיומה של אבהות. הבדיקה מבוצעת רק בצו בית משפט הדורש את ביצועה.

היכן בחוק מעוגן הנושא של בדיקת אבהות?

הנושא מעוגן בחוק מידע גנטי. החוק מבהיר את התנאים והנסיבות שבהם ניתן לבצע בדיקת אבהות. כמו כן, לפי חוק זה בדיקת אבהות תבוצע רק באם ניתן צו בית משפט שמחייב או מאפשר את ביצוע הבדיקה.

מי רשאי לדרוש ביצוע בדיקה?

כל אחד מהצדדים- הגבר עצמו האישה ואף הילד על ידי אפוטרופוס מכוח זכות ההתחקות.

מהי זכות ההתחקות?

זכות ההתחקות היא זכותו של קטין לדעת מי הם הוריו הביולוגים ומהו מוצאו. זכות זו מוכרת בחוק הישראלי כזכות יסוד ומנויה תחת חוק יסוד כבוד האדם וחרותו.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  האם קיימים מקרים שבהם בית המשפט לא מאשר בקשה לביצוע בדיקת אבהות?

  באם לא הוצגו ראיות המעידות של קיומה של אבהות ובאם הדבר אינו משרת את טובתו של הילד כמו במקרה של חשש לממזרות.

  באיזה דרכים ניתן לבצע את הבדיקה?

  1. בדיקת דם.
  2. בדיקת רקמות.
  3. בבחינה של דגימת שיער או רוק של הילד ושל הגבר.

  מהי רמת הדיוק של בדיקת אבהות לפי סוג דם?

  בדיקת אבהות מסוג זה יכולה לשלול קיומה של אבהות אך לא להוכיחה באופן וודאי זאת בשל העובדה שלאנשים רבים קיימת מערכת דומה של סוג דם. לכן בכדי להוכיח אבהות באופן מלא יש לבצע בדיקה לסיווג רקמות שהינה בעלת אחוזים גבוהים מאוד של דיוק.

  האם יש מקרים שבהם מבוצעת בדיקה חוזרת?

  באם עולה חשש שתוצאות הבדיקה לקויות יכול לעלות צורך לביצוע בדיקת אבהות חוזרת. על מנת לבצע בדיקה חוזרת על מבקש הבדיקה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה שינתן לכך צו. הבקשה תאושר רק במקרים שבהם השתכנע בית המשפט שקיים ליקוי ממשי בבדיקה שכבר בוצעה. על כן אם אין הוכחה ממשית לליקוי בבדיקה אין טעם להגיש בקשה לביצועה של בדיקה נוספת.

  האם אפשר לכפות על גבר לבצע את הבדיקה?

  בית המשפט רשאי לכפות על גבר לבצע בדיקת אבהות ובלבד שניתנה לנבדק הזדמנות להתנגד לכך ובתנאי שהשתכנע בית המשפט בקיומו של סיכוי סביר לקיומה של טענת האבהות.

  מה המשמעות של סירוב להיבדק?

  בית המשפט רשאי להטיל על הגבר המסרב קנס ועונש מאסר. כמו כן, רשאי בית המשפט לקבוע אהבות גם בהיעדר בדיקה באם הוצגו בפניו ראיות מספקות המאששות את טענת האבהות.

  מהן ההשלכות של ביצוע בדיקת אבהות?

  תקום לאב זכות המשמורת והוא יחויב בתשלום מזונות ילדים. כמו כן, יש לכך השלכות גם על תחום הירושה, שהרי לפי החוק אותו הילד יוגדר כיורש של אביו.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף