Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

מתגרשים? כדאי שתכירו את אמנת האג

הנושאים שמוסדרים במסגרת גירושין הם בין היתר רכוש, מזונות, וכן משמורת הילדים. לכן, חשוב שבני זוג שמתגרשים ושיש להם ילדים משותפים, יכירו את אמנת האג.

תוכן עניינים

מהי אמנת האג?

אמנת האג היא אמנה בינלאומית בנושא משמורת ילדים, אשר אומצה על ידי ישראל בשנת 1991, על ידי חקיקת חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים).

אמנת האג קובעת שעל המשמורת להיקבע במקום המגורים הקבוע של הילד, ושאין להעביר את הילד למדינה אחרת מבלי שהוריו או האפוטרופוס שלו מסכימים לכך. אם דבר שכזה בכל זאת קורה, אפשר, ואף צריך, להגיש בקשה להחזרתו, ועל המדינות שחתמו על האמנה להחזיר את הילד למדינה שבה חי טרם חטיפתו. במדינה זו, נקבעת המשמורת החוקית של הילד.

ישנם מקרי גירושין שבהם אחד מהוריו של הילד, לוקח את משמורתו בכוח. אמנת האג נחתמה בעיקר כדי להילחם בתופעה זו ולנסות למגרה.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  כיצד הנושא של חטיפת ילדים במסגרת גירושין מתנהל בישראל?

  אם במסגרת גירושין, נחטף ילד לישראל, נפתחת תביעה להשבת הילד בבית המשפט לענייני משפחה, ודיון בנושא יתקיים, לכל המאוחר, תוך חמישה עשר ימים ממועד הגשת התביעה. מהיום שבו נפתח התיק, ועד למתן פסק דין, עוברים, לכל היותר, שישה שבועות. ניתן לערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, אך רק בשבעת הימים הראשונים שלאחר מתן פסק הדין.

  אם במסגרת גירושין, נחטף ילד מישראל למדינה אחרת, בודק עורך הדין לחטיפת ילדים האם המדינה שאליה הילד נחטף חתומה על אמנת האג:

  • אם התשובה לכך חיובית, מעדכן עורך הדין את המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה בדבר, אך הדבר בכל זאת מחייב הגשת תלונה במשטרה על חטיפה. לאחר מכן, נדרשת המתנה לפעילות הרשויות באותה מדינה שאליה הילד נחטף. כשהילד בסופו של דבר מוחזר לישראל, הדיון במשמורת עליו נמשך, ובנוסף, ההורה שחטף את הילד יכול לעמוד לדין פלילי.
  • אם התשובה לכך שלילית, נדרשת פנייה לבג"ץ על מנת שיוציא צו הדורש את החזרת הילד לישראל (צו "הביאס קורפוס").

  האם בכל מקרה שבו נחטף ילד חובה להשיבו למדינתו?

  חשוב להבהיר, שאמנת האג לא מחייבת באופן אוטומטי את השבתו של כל ילד אשר נחטף ממדינתו למדינה אחרת. כלומר, ישנם חריגים לחובה זו, והם:

  • אם מאז שהילד נחטף ועד להגשת הבקשה להשבתו חלפה יותר משנה, והוכח שהילד כבר השתלב במדינה שאליה נחטף
  • אם במדינה הרלוונטית, החזרת הילד תהווה פגיעה בעקרונות יסוד בנוגע להגנה על חירויות יסוד וזכויות אדם
  • אם מי שתפקידו להשגיח על גופו של הילד לא הפעיל את זכויות המשמורת שלו
  • אם ישנו חשש שאם הילד יוחזר, ייגרם לו נזק פסיכולוגי או גופני
  • אם הילד בעצמו מתנגד לכך שיוחזר והוא מספיק בוגר כדי שיתחשבו ברצונו.

  לסיכום, לפי אמנת האג, אין להעביר, בשום מקרה, כולל במסגרת גירושין, ילד למדינה אחרת מבלי שהוריו או האפוטרופוס שלו מאשרים זאת. אם במסגרת גירושין, ילד נחטף לישראל, נפתחת תביעה להשבתו בבית המשפט לענייני משפחה. אם במסגרת גירושין, ילד נחטף מישראל למדינה אחרת, דרך הפעולה תיקבע בהתאם לתשובה על השאלה האם המדינה שאליה נחטף, חתומה על אמנת האג.

  יש לציין, שישנם חריגים לחובה להשיב ילד חטוף למדינתו, ובהם אם ישנו חשש שאם הילד יוחזר, ייגרם לו נזק פסיכולוגי או גופני, אם הילד מתנגד לכך שיוחזר והוא בוגר מספיק כדי לגבש החלטה ושיתחשבו בה, וכן אם מאז שהילד נחטף ועד שהוגשה בקשה להשבתו חלפה יותר משנה, והוכח שהילד כבר הסתגל למדינה שאליה נחטף והשתלב בה.

  על כל אלה, חשוב שזוגות שמתגרשים יכירו את אמנת האג.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף